Infohuis: Wonen

Wonen alle kamers

  • nieuwbouwprojecten, kavels en vastgoed

    De komende jaren groeit de vraag naar woningen. Daarom wordt er in Veendam geïnvesteerd in de woningvoorraad. Er wordt gebouwd! Met de uitbreiding van de woningvoorraad maakt Veendam wonen voor iedereen mogelijk.

  • Toetsingskader wonen

    Het toetsingskader is een uitwerking van de woonvisie 2019 - 2023.