Toetsingskader wonen

Het toetsingskader is een uitwerking van de woonvisie 2019 - 2023.

Plannen voor woningbouw worden in de Omgevingskamer behandeld. De Omgevingskamer wordt gevormd door een team van interne en externe vakspecialisten en een onafhankelijke voorzitter. De Omgevingskamer adviseert het college van burgemeester en wethouders over het verzoek, zodat het college een weloverwogen besluit kan nemen. Voor een beoordeling vanuit het vakgebied wonen is het toetsingskader wonen opgesteld. Dit is een nadere uitwerking van de in 2019-2023 vastgestelde woonvisie 2019-2023. Woningbouwplannen worden getoetst op basis van een duidelijk overzicht van kwaliteitsaspecten. Dit geeft u als initiatiefnemer inzicht hoe uw plan beoordeeld zal worden vanuit het vakgebied wonen.

Toetsingskader wonen (pdf, 430 Kb)