Infohuis: Cultureel erfgoed

Vind hier informatie over regels en procedures met betrekking tot het gebouwde culturele erfgoed en archeologie.

Veendam kent een rijk en interessant verleden. Dat is onder andere terug te vinden in de historische bebouwing langs Ooster- en Westerdiep, karakteristieke straatbeelden en veel monumentale panden. Een deel van dit erfgoed verdient het om behouden te blijven voor de toekomst. De aanwijzing van monumenten en van beschermde stads- en dorpsgezichten is daarvoor bedoeld.

In dit informatiehuis vindt u informatie over het gebouwde culturele erfgoed: de rijks- en gemeentelijke monumenten en de twee beschermde stadsgezichten in Veendam. Maar ook over archeologie: het verkennen en beschermen van historische informatie die zich buiten ons zicht onder de grond bevindt.

Als eigenaar van een monument kunt u hier lezen met welke regels en procedures u rekening moet houden. En op welke manier u financieel geholpen kunt worden met het in stand houden van uw monument.

Op de website van De Groene Menukaart Veendam vindt u inspiratie voor het verduurzamen van uw pand. Hier ontdekt u hoe u energie kunt besparen en duurzame energie kunt opwekken.

Cultureel erfgoed alle kamers

 • Wetten

  Er zijn verschillende belangrijke wetten waarmee cultureel erfgoed wordt beschermd.

 • Gemeentelijk beleid

  De gemeente Veendam is trots op de veenkoloniale oorsprong en neemt deze als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen. Archeologische waarden en oude structuren worden beschermd in ruimtelijke plannen.

 • Monumenten en beschermde gezichten

  De plaatsen Veendam en Wildervank zijn ontstaan langs de kanalen Ooster- en Westerdiep. Deze kanalen dienden voor de turfwinning en nadat de turf was afgegraven, kon de vrijkomende grond agrarisch in gebruik worden genomen. Hierbij ontstond de typisch veenkoloniale lintbebouwing.

 • Subsidies en leningen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om het herstel of de restauratie van uw monument aantrekkelijk te financieren.

 • Herbestemming Noord

  Vind de antwoorden op uw vragen binnen de verschillende thema’s op het gebied van herbestemmen.

 • Aanwijzen gemeentelijk monument of rijksmonument

  Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u vragen of uw woning of een ander bouwwerk rijksmonument kan worden. Voor plaatsing van een bouwwerk op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.