Actueel

Actueel

 • Nieuws

  Nieuws uit de gemeente Veendam

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Oekraïne

  In Voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank worden ongeveer 75 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente Veendam huurt het pand vooralsnog tot 1 april 2023.

 • Eikenprocessierups

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Ziet u eikenprocessierupsen? Meld het bij ons.

 • Windpark N33

  Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Mijnbouw

  Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

 • Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering in de gemeente Veendam, zoals stremmingen, omleidingen, wegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

 • Leer- en Sportpark

  De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Veiligheid

  Een veilig Veendam, daar werken we met elkaar aan! Samen met u willen we de gemeente nóg veiliger maken en houden.

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

 • Corona

  Informatie en ondersteuning voor ondernemers en inwoners van de gemeente Veendam.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 • Open Monumentendag 2022

  De 36e editie van de Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september 2022. Dit jaar staat het thema 'duurzaamheid' centraal. Er zijn in heel Nederland meer dan vierduizend prachtige monumenten gratis toegankelijk voor iedereen. Ook in Veendam bent u bij verschillende locaties welkom tijdens de 36e editie van de Open Monumentendag.