Actueel

Actueel

 • Nieuws

  Nieuws uit de gemeente Veendam

 • Veilig 2023 in!

  Oud en Nieuw gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente Veendam wil graag dat Oud en Nieuw veilig verloopt. Er zijn een aantal spelregels rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten, oudejaarsvuren en oudejaarsfeesten.

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Oekraïne

  In Voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank worden ongeveer 75 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente Veendam huurt het pand vooralsnog tot 1 april 2023.

 • Windpark N33

  Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Mijnbouw

  Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

 • Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering in de gemeente Veendam, zoals stremmingen, omleidingen, wegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

 • Leer- en Sportpark

  De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Veiligheid

  Een veilig Veendam, daar werken we met elkaar aan! Samen met u willen we de gemeente nóg veiliger maken en houden.

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

 • Corona

  Informatie en ondersteuning voor ondernemers en inwoners van de gemeente Veendam.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 • Eikenprocessierups

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Ziet u eikenprocessierupsen? Meld het bij ons.