Veiligheid

Een veilig Veendam, daar werken we met elkaar aan!

Samen met u willen we de gemeente nóg veiliger maken en houden.

 • Veiligheidsbeleid 2022 - 2025

  De gemeente Veendam gaat een nieuw veiligheidsbeleid opstellen voor de periode 2022-2025. In het veiligheidsbeleid wordt beschreven hoe de gemeente samen met inwoners, politie, justitie, brandweer en andere diensten zorgt voor een veilige gemeente. In het veiligheidsbeleid staat welke thema's in de gemeente worden aangepakt en prioriteit moeten krijgen.

 • Fraude en cybercriminaliteit

  Digitale veiligheid, heling en woning inbraak voorkomen, info over babbeltruc en fraude met betaalproducten.

 • Preventie

  Informatie over WhatsApp buurtpreventie, burgernet en Camera in beeld.

 • Drugs

  Lachgas en andere drugs, help drugs uw buurt uit en wat kunt u doen.

 • Brandveiligheid

  Je staat er niet elke dag bij stil en denkt dat het jou niet zal overkomen; brand. Maar toch gebeurt het dagelijks. De gevolgen van een brand zijn groot.

 • Toezicht en handhaving

  Lees over de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente, de wijkagenten en informatie over Meld Misdaad Anoniem.