Digitale toegankelijkheid

De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We streven naar een website die iedereen goed kan gebruiken.

Met de inrichting van de huidige hoofdwebsite (www.veendam.nl) hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de hoofdwebsite en de andere websites waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt.

De overheid heeft eisen vastgesteld aan de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites. In die eisen staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en slechtzienden geen informatie mogen mislopen vanwege hun beperking. Gemeente Veendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheid hoofdwebsite Veendam.nl

Status toegankelijkheidslabel van www.veendam.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Tussen 2 en 18 juni 2021 is de gemeentelijke website (veendam.nl) door Swink onderzocht op toegankelijkheid. De website is getoetst op 50 succescriteria en op basis daarvan is vastgesteld of de website voldoende bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.

Rapport: Digitale toegankelijkheid Gemeente Veendam

In het register van toegankelijkheidsverklaringen is te zien dat de website van de Gemeente Veendam nalevingsstatus B - voldoet gedeeltelijk heeft.

Toegankelijkheidsverklaring gemeente Veendam

Problemen en uitzonderingen

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De gemeente kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op de website worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Andere websites en apps

De gemeente Veendam is verantwoordelijk voor nog meer websites en applicaties. Voor deze websites en applicaties worden op dit moment ook toegankelijkheidsverklaringen opgesteld.

Toegankelijkheidsverklaringen websites

Toegankelijkheidsverklaringen apps

Bekijk hier een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van gemeente Veendam.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.