Hulp en ondersteuning

Hulp nodig?

Vindt u het moeilijk om sommige dingen nog zelf te doen? Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een beperking? Of bent u langere tijd mantelzorger en vindt u het moeilijk om alles nog goed te regelen? Er zijn organisaties die u dan kunnen helpen.

Lukt het niet om het zelf te regelen? Bespreek uw vraag dan met ons. Er zijn veel verschillende dingen die u kunt bespreken, zoals hulp bij geldzaken, een aanpassing in uw woning, speciaal vervoer of hulp bij uw huishouding. Zo kunt u met wat hulp in uw eigen huis blijven wonen.

Ook is ondersteuning bij uw daginvulling mogelijk. Bijvoorbeeld bij een dagbesteding of opvang van daklozen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld of voor mensen met psychische problemen.

Alle onderwerpen hulp en ondersteuning

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Veel ondersteuning vanuit de Wmo wordt in de gemeente Veendam uitgevoerd door deBasis Veendam.

 • Hulp voor mantelzorgers

  Zorgt u lange tijd voor een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, handicap of ouderdom? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger. Misschien kunnen we u helpen met begeleiding en hulp.

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie

  De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat haar inwoners kunnen werken aan een betere gezondheid.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Een vrijwilliger werkt dan ook niet voor het geld. Wel voor de gezelligheid, om iets te willen doen voor zijn medemens, omdat het zijn hobby is, om ervaring op te doen of gewoon omdat iemand het toch moet doen.

 • Vrijwilligersverzekering

  Eén van de manieren waarop de gemeente vrijwilligers ondersteunt dit ondersteunt is met de vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in een gemeente zijn daarmee automatisch verzekerd voor de meest voorkomende schades.

 • Meldpunt Bezorgd

  Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door. Meldpunt Bezorgd biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat.

 • Meldpunt Overlast en Veiligheid

  Heeft u overlast door bijvoorbeeld geluid buiten, hinderlijk gedrag in de buurt, een gevaarlijke hond, drugsafval of een onveilige verkeerssituatie? Doe dan een melding via meldpunt overlast en veiligheid.

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner of familielid? U kunt dit melden bij het meldpunt Bezorgd. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

 • Beschermd wonen

  Kunt u niet (meer) zelfstandig of zonder begeleiding ergens wonen vanwege psychische of sociale problemen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor beschermd wonen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • ANWB AutoMaatje

  ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding.

Lokale regelgeving