Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u lange tijd voor een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, handicap of ouderdom? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger. Misschien kunnen we u helpen met begeleiding en hulp.

Als u een tijdje geen mantelzorg kunt bieden, is het mogelijk dat iemand de zorg van u overneemt. Bijvoorbeeld omdat u zelf langere tijd ziek bent of op vakantie gaat.

Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij niet overbelast worden en de thuissituatie leefbaar blijft. Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de totale zorg om de mantelzorger te ontlasten. Kortdurend verblijf kan verstrekt worden op grond van:

  • de Wmo;
  • de Wlz. 
  • de Zvw

De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers van inwoners zonder een Wlz-indicatie. Een manier om dit te doen kan het bieden van kortdurend verblijf zijn.

De doelgroep die in aanmerking kan komen voor kortdurend verblijf ter ondersteuning van de mantelzorger bestaat uit:

  • Inwoners met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem;
  • Inwoners die niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie; en
  • Inwoners die worden ondersteund door een mantelzorger die tijdelijk ontlast moet worden.

Bijzonderheden

Meer weten?

  • Kijk bij mantelzorgers op de website van deBasis Veendam.
  • Kijk bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg MantelzorgNL.
  • Kijk op mantelzorgelijk.nl voor een uitgebreide verzameling van relevante informatie over mantelzorg, die beschikbaar is in verschillende geschreven en gesproken talen.

Aanpak

Wilt u hulp bij het mantelzorgen? In de gemeente Veendam kunt u terecht bij Mantelzorgondersteuning van deBasis Veendam

Debasis Veendam kan u helpen met respijtzorg, organiseert themabijeenkomsten en ontspanningsactiviteiten en heeft een inloopspreekuur mantelzorg.

Wilt u meer informatie? deBasis Veendam is elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur via 0598 698114 of mail naar: info@debasisveendam.nl.