Jeugd, onderwijs en ontwikkeling

Alle onderwerpen jeugd en onderwijs

 • Algemene voorziening Ambulante Jeugdhulp

  In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en elke jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om talenten te ontwikkelen. Soms is daar extra hulp bij nodig.

 • Jeugd

  Is uw kind veel somber? Denkt u dat het drugs gebruikt of teveel gamet? Of heeft uw kind een beperking en hulp nodig? Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen.

 • Uw kind aanmelden voor een basisschool

  Hier vindt u een lijst met basisscholen in de gemeente waar u uw kind kunt aanmelden.

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school? Heeft uw kind een handicap of beperking? Laat het ons weten, misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen.

 • Kinderopvang

  In de gemeente Veendam zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

 • Leerplicht

  In de gemeente Veendam zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

 • Speciaal onderwijs

  Een overzicht van speciaal onderwijs in de gemeente Veendam.

 • Voortgezet onderwijs: Winkler Prins

  Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën.

 • JOGG

  Per 1 mei 2023 is Veendam een JOGG-gemeente. JOGG staat voor een gezonde jeugd, gezonde toekomst. Het is een landelijk programma om een gezonde leefstijl voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Hier werkt Veendam graag aan mee!

 • Huisvesting scholen

  De gemeente Veendam is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud, de aanpassing en de exploitatie van de schoolgebouwen.

 • Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

  Als (pleeg)ouder, verzorger en als jongere/(pleeg)kind kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. Als inwoner van de gemeente Veendam mag u er van uit gaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

 • Schoolvakanties

  In de gemeente Veendam vallen de schoolvakanties onder de regio Noord. Op de website van de Rijksoverheid staan de vakantieplanningen voor de komende jaren voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

 • Rechtmatigheidskader Jeugd

  In de vergadering van 20 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veendam de Toetsingskaders kwaliteit en rechtmatigheid Zorg Wmo/Jeugd vastgesteld. De toetsing- en rechtmatigheidskaders zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van Veendam en op deze pagina te vinden als externe bijlage.

 • Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Veendam 2022

  Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang Gemeente Veendam