Kinderopvang

In de gemeente Veendam zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dit register is voor iedereen in te zien.

U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van kinderopvang die in het LRK staat. Lees meer over de voorwaarden van de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

U benadert de kinderopvang rechtstreeks voor informatie en om uw kind aan te melden.

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van de kinderopvang. Voldoet een opvang niet aan de eisen, dan moet de houder daar binnen een vastgestelde termijn aan voldoen.

Peuteropvang met voorschoolse educatie

In de gemeente Veendam zijn een aantal organisaties actief die peuteropvang bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij bieden ook voorschoolse educatie (VE). VE is om achterstand in taal en/of ontwikkeling te voorkomen of weg te werken. Dit zijn:

  • KidsFirst COP-groep Kinderopvang
  • Kindercentrum Hoi Pippeloi
  • Kinderopvang Tamariki
  • Kinderopvang Bamba
  • Prokino Kinderopvang

KidsFirst COP-groep Kinderopvang

Friesestraatweg 215b
9743 AD Groningen
Telefoonnummer: 088 0350400
E-mail: info@kidsfirst.nl
Website: KidsFirst

Kindercentrum Hoi Pippeloi

Groningenlaan 93
9642 EH Veendam
Telefoonnummer: 0598 380522
E-mail: info@hoipippeloi.nl
Website: Kindercentrum Hoi Pippeloi

Alle locaties Kindercentrum Hoi Pippeloi

Kinderopvang Tamariki

Postbus 12
9665 ZG Oude Pekela
Telefoonnummer: 0591 724110
E-mail: info@tamariki.nl
Website: Tamariki

Kinderopvang Bamba

Skager Rak 14
9642 CZ Veendam
Telefoonnummer: 0598 624724
Email: info@kdvbamba.nl
Website: Kinderopvang Bamba

Prokino Kinderopvang

Postbus 10248 
1001 EE Amsterdam 
Telefoonnummer: 020 4121200 
E-mail: info@prokino.nl

Alle locaties Prokino Kinderopvang