Ondernemen

 • Bedrijfsfunctionaris

  Met ondernemersvragen kunt u terecht bij onze bedrijfsfunctionaris Ina Hateboer. Zij kan u adviseren en begeleiden. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen.

 • Corona: wegwijzer en ondersteuning voor ondernemers

  Als ondernemer komt er veel op u af op dit moment. Op deze pagina proberen wij antwoord te geven op uw vragen, vindt u aanvraagformulieren en contactgegevens.

 • Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen in de gemeente Veendam

 • Horeca

  Vergunningen, ontheffingen en informatie voor horeca-ondernemers en verenigingen, stichtingen of buurthuizen.

 • Ondernemersverenigingen

  Bent u ondernemer in de gemeente Veendam en wilt u uw netwerk uitbreiden? Er zijn een aantal ondernemersverenigingen actief in de gemeente.

 • Leegstand melden

  De gemeente houdt een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Als eigenaar van een leegstaand bedrijfspand of winkelpand moet u leegstand melden bij de gemeente.

 • Bedrijf beginnen

  Wilt u een bedrijf beginnen? Wij kunnen u helpen. We kunnen u bijvoorbeeld vertellen of uw plannen in het bestemmingsplan passen en of er subsidies mogelijk zijn.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  De Bbz is bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf die niet voldoende inkomen hebben of mensen die bijstand hebben en een bedrijf willen starten. U vraag de Bbz aan bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

 • Melding milieubeheer

  Vervuilt uw bedrijf? Dan zult u in elk geval een milieumelding moeten doen. Vervuilt uw bedrijf veel dan moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 • Driehoeksreclameborden

  Voor het tijdelijk maken van reclame kan gebruik gemaakt worden van driehoeksreclameborden. Hiervoor dient een melding worden gedaan bij de gemeente.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

  Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Dan moet u uw bedrijf registeren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Veranderingen aan uw bedrijf moet u ook doorgeven.

 • Marktvergunning

  Wilt u spullen of eten verkopen op de markt? Voor een vaste plek op de markt heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester.

 • Vrachtverkeer Bareveldstraat

  Wilt u een ontheffing krijgen voor het berijden met een vrachtauto van de Bareveldstraat, dan kunt u een aanvraag daarvoor bij de gemeente indienen.

 • Vergunning voor seksbedrijf

  Bent u van plan een bedrijf te beginnen waarin u seksuele diensten aanbiedt? Dit mag alleen met een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf.

 • Berichtenbox voor bedrijven

  De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties.