Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in de gemeente Veendam

Grootschalige bedrijventerrein gemeente Veendam

Op dit moment heeft de gemeente Veendam alleen nog grond te koop op bedrijventerrein Dallen II. Het gaat om grotere kavels voor bedrijven in de zwaardere milieu categorie. De gemeente probeert maatwerk te leveren als het gaat om de omvang van kavels. Bij het wel of niet aanbieden van een kavel speelt werkgelegenheid een grote rol.

Kleinschalige bedrijventerrein gemeente Veendam

Het is de verwachting dat volgend jaar nog 2 ha bedrijventerrein zal worden ontwikkeld voor kleinschalige bedrijven in de lichtere milieucategorie. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u dat nu reeds aan ons laten weten. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling.

Speciaal bedrijventerrein gemeente Veendam

Op dit moment wordt gewerkt aan de Gebiedsvisie Veendammer Poort N33. De Veendammerpoort is nu een groen driehoekig terrein van ca 6 hectare tussen het bestaande bedrijventerrein De Zwaaikom en de N33. Het ligt naast de afrit van de N33. aan de entreeweg naar Veendam en aan de N366. Een gewenste vestiging is een afgiftepunt voor motorbrandstoffen voor motorvoertuigen en een laadplein voor elektrisch opladen van personenwagens. Daarnaast is er ruimte voor bedrijven in de sfeer van Leisure en Pleasure. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u dat nu reeds aan ons laten weten. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling.

Bedrijventerrein Dallen II

 • Gunstige ligging aan de N33. Terrein voor grootschalige bedrijven. 
 • Bestemming:  Bedrijventerrein – Industrie. 
 • Aanduiding: bedrijven van 3.1 tot en met categorie 4.2

Bouwklasse e4:

 • Maximaal 60 % van het bouwvlak bebouwen
 • Geluidsreservering: 60 dB/m²
 • Maximum bouwhoogte: 15 meter
 • Minimum bouwhoogte 10 meter

Bedrijventerrein Dallen I

 • Gelegen aan de Industrieweg/Meihuizenweg
 • Milieucategorie 4

Bedrijventerrein Tradepark

 • Het bedrijventerrein is gelegen nabij het centrum van Veendam en heeft een goede ontsluiting via de N33 naar Groningen en Assen.
 • Milieucategorie 3

Bedrijventerrein Zwaaikom

 • Milieucategorie 4
 • Gelegen aan de Zwaaikom

Bedrijventerrein Vrijheid

 • Milieucategorie 4

Bedrijventerrein Beneden Verlaat

 • Milieucategorie 2

Bedrijventerrein Beneden Dwarsdiep

 • Milieucategorie 3

Groningen Railport/RSCG

 • Milieucategorie 4
 • Gelegen tussen de Spoorhavenweg en Duurkenakker. 

Bedrijventerrein Lloyd

 • Milieucategorie 3
 • Gelegen aan de Lloydsweg

Heeft u belangstelling voor een van de hiervoor genoemde onderwerpen neem dan contact op met onze bedrijfsfunctionaris Albert Oosterwold.

E-mailadres: info@veendam.nl

Telefoonnummer: 0598 652222