Belastingen

Alle onderwerpen belastingen

 • Bezwaar tegen belasting

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Rond de laatste week van januari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Soms heeft de gemeente nog niet alle gegevens die nodig zijn om de aanslag in januari op te leggen. In dat geval krijgt u de aanslag later. U kunt bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde.

 • Belasting betalen

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso, door middel van overschrijving of aan de balie. Om aan de balie te kunnen betalen moet u een afspraak maken.

 • Taxatieverslag WOZ

  De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast.

 • Onroerendezaakbelasting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning, stuk grond of een garagebox. Of als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand.

 • Automatische incasso of bankrekeningnummer wijzigen

  Wilt u de gemeentebelastingen gespreid betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een automatische incasso. U kunt ook uw bankrekeningnummer wijzigen.

 • Betalingsregeling gemeentebelastingen

  Heeft u op dit moment te weinig geld om de aanslag van de gemeentelijke belasting te betalen? U kunt misschien een betalingsregeling aanvragen.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

 • Tarieven belastingen

  Welke belastingen betaalt u in de gemeente Veendam en wat zijn de tarieven?

 • BIZ-bijdrage

  Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Binnen bepaalde gebieden in de gemeente Veendam wordt de BIZ-bijdrage geheven.

 • Precariobelasting

  Voor het houden van een terras in de openbare ruimte, het plaatsen van (driehoeks)reclameborden en het innemen van een standplaats betaalt u belasting.

 • MijnOverheid Berichtenbox

  De gemeente Veendam is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Hierdoor kunt u post van de overheid digitaal ontvangen. Zo kan de gemeente sneller, efficiënter en duurzamer communiceren.