Belasting betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso, door middel van overschrijving of aan de balie.

Voor het betalen van belasting aan de balie moet u een afspraak maken.

Automatische incasso

U kunt de gemeentebelastingen in 1 keer betalen of in meerdere keren (gespreid). Wilt u gespreid betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een automatische incasso. Dit doet u met een machtiging. Meer informatie en het regelen van de automatische incasso.

Overschrijving

Het is van belang dat de bedragen op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven voor de 3 vervaldata die op het aanslagbiljet staan vermeld. U kunt het bedrag ook ineens vóór de laatste vervaltermijn overmaken op bankrekeningnummer NL85BNGH0285049038 ten name van Gemeente Veendam. Voor een goede verwerking is het van belang dat u bij overschrijving het debiteurennummer en/of het aanslagnummer vermeldt.

Betaal op tijd

Op de belastingaanslag staat een vervaltermijn. Op die datum moet u het daarbij behorende termijnbedrag hebben betaald. Het is in uw eigen belang dat u op tijd betaalt. Als u te laat bent, betaalt u zelf de kosten van eventuele invorderingsmaatregelen. Deze kosten staan in de wet. U betaalt voor een aanmaning minimaal € 8,- en voor een dwangbevel minimaal € 45,-.

In termijnen betalen

  • In drie termijnen: U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen in 3 termijnen. De drie vervaldata staan op uw aanslagbiljet vermeld.
  • In tien termijnen: Wilt u gebruikmaken van afschrijving via automatische incasso? Als u dit nog niet geregeld heeft kunt u automatische incasso aanvragen. U betaald de aanslag dan in tien termijnen.

Wanneer u de aanslag in meerdere termijnen wilt betalen en u wilt of kunt geen gebruik maken van een automatische incasso dan kunt u een betalingsregeling treffen. Bij een betalingsregeling wordt onder andere gekeken naar het betaalgedrag in het verleden.