BIZ-bijdrage

Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Ligt uw bedrijf binnen een BIZ? Dan kunt u een aanslag krijgen van de BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage is bedoeld om de kosten te betalen van allerlei activiteiten in de openbare ruimte en op internet, voor betere leefbaarheid, de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Om dit te bevorderen wordt in een bepaald gebied binnen de gemeente Veendam de BIZ-bijdrage geheven. Door het innen van deze belasting ontstaat er een budget dat wordt gebruikt voor evenementen en activiteiten in het centrum ter bevordering van een bruisend Veendam.

Kosten

Het tarief van de BIZ-bijdrage is minimaal € 450,00 en maximaal € 950,00. De bijdrage is 0,55% van de heffingsmaatstaf.

Aanpak

U krijgt een brief van ons. Dit is de belastingaanslag. Hierop staat hoe u de belasting kunt betalen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.