Precariobelasting

Voor een terras in de openbare ruimte, het plaatsen van (driehoeks)reclameborden en het innemen van een standplaats betaalt u belasting.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden, zoals:

 • U volgt eventuele aanwijzingen van de gemeentelijke diensten meteen en precies op. 
 • U betaalt zelf de kosten van eventuele beschadigingen aan bestratingen of beplantingen, die zijn ontstaan vanwege deze vergunning. 
 • De gemeente Veendam wordt gevrijwaard van schadeclaims door derden die een gevolg zijn van het verlenen van deze vergunning. 

Voorwaarden voor de borden zijn onder anderen: 

 • U mag de borden niet vastmaken aan bomen en palen van verkeersborden. 
 • Maakt u een bord vast aan lichtmasten? Dit mag uitsluitend met toestemming van Essent Energie Noord. 
 • De driehoeksborden zijn weersbestendig en hebben een afmeting van 83 x 118 cm (A0 formaat).
 • Plaats de borden zo dat deze geen hinder opleveren voor het verkeer.
 • Haal de borden uiterlijk de dag na de aangegeven periode weer weg en zorg dat u eventuele paalgaten direct dichtmaakt en aanstampt.

Kosten

 • Het tarief voor precariobelasting (terras) is € 12,45 per m² per jaar.
 • Het tarief voor het innemen van een standplaats in het centrum winkelgebied bedraagt € 14,35 per dag.
 • Het tarief voor het innemen van een standplaats buiten het centrum winkelgebied bedraagt € 7,75 per dag
 • Het tarief voor (driehoeks)reclameborden op het gehele grondgebied van de gemeente bedraagt € 14,20 per locatie per tien dagen.

(tarieven 2024)

 

Bijzonderheden

Wetten

Aanpak

Meestal heeft u een vergunning nodig om gemeentegrond (openbare ruimte) te gebruiken. Als u de vergunning aanvraagt, krijgt u vanzelf bericht dat u ook precariobelasting moet betalen. Wij sturen u de belastingaanslag vanzelf toe.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.