Precariobelasting

Voor het houden van een terras in de openbare ruimte, het plaatsen van (driehoeks)reclameborden en het innemen van een standplaats betaalt u belasting.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden, zoals:

  • eventuele aanwijzingen, te geven door of vanwege de gemeentelijke diensten, dienen stipt en direct te worden opgevolgd;
  • eventuele beschadigingen aan bestratingen en/of beplantingen, die zijn ontstaan door of wegens het gebruikmaken van deze vergunning, zullen op uw kosten worden hersteld;
  • de gemeente Veendam dient te worden gevrijwaard van schadeclaims door derden die een gevolg zijn van het verlenen van deze vergunning;
  • de borden mogen niet worden bevestigd aan bomen en/of palen van verkeersborden; plaatsing aan lichtmasten mag uitsluitend met toestemming van Essent Energie Noord;
  • de driehoeksborden dienen weersbestendig te worden uitgevoerd met een afmeting van 83 x 118 cm (A0 formaat).
  • de borden dienen zodanig te worden geplaatst dat deze geen hinder opleveren voor het verkeer; en dienen uiterlijk de dag na de aangegeven periode weer te worden verwijderd en eventuele paalgaten dienen direct te worden gedicht en aangestampt.

Kosten

  • Het tarief voor precariobelasting (terras) is: € 11,55/m²
  • Het tarief voor het innemen van een standplaats in het centrum winkelgebied bedraagt € 13,35 per dag.
  • Het tarief voor het innemen van een standplaats buiten het centrum winkelgebied bedraagt € 7,20 per dag

Aanpak

Meestal heeft u een vergunning nodig om gemeentegrond (openbare ruimte) te gebruiken. Als u de vergunning aanvraagt, krijgt u vanzelf bericht dat u ook precariobelasting moet betalen. Wij sturen u de belastingaanslag vanzelf toe.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.