Subsidie voor ondernemers centrum Veendam

In samenwerking met de ondernemers en vastgoedpartijen in Veendam werkt de gemeente aan een aantrekkelijker en compacter kernwinkelgebied. De stimuleringsregeling biedt vijf subsidiemogelijkheden om het investeren in het winkelgebied van Veendam aantrekkelijker te maken voor ondernemers en pandeigenaren.

Kernwinkelgebied

Door de winkels bij elkaar te brengen in het centrumgebied ontstaat er een kleiner compacter centrumgebied, het kernwinkelgebied (aangegeven in het groen op de kaart). Het kernwinkelgebied is het centrumgebied van Veendam. Door de detailhandel samen te brengen in een gebied blijft het centrum aantrekkelijk voor consumenten en voor ondernemers. 

Transformatiegebied

Het gebied grenzend aan het kernwinkelgebied is het transformatiegebied (aangegeven in het paars op de kaart). In dit gebied wordt de focus van pandbestemmingen verlegd. Leegstaande panden of voormalige winkelpanden in dit gebied krijgen nieuwe functies zoals dienstverlening, maatschappelijk of wonen.

Kaart transformatiegebied centrum Veendam

De subsidiemogelijkheden

De stimuleringsregeling biedt vijf subsidiemogelijkheden aan ondernemers/pandeigenaren om investeringen aantrekkelijker te maken. Zoals voor het opknappen van winkelpanden , het verhuizen naar het kernwinkelgebied of om een pand te transformeren naar een andere bestemming dan detailhandel. De vijf subsidiemogelijkheden zijn:

1. Plansubsidie

  • Wilt u een plan opstellen voor winkelverbetering van een pand in het kernwinkelgebied? Hiervoor is een plansubsidie beschikbaar. De vergoeding voor het maken van een winkelverbeteringsplan bedraagt 70% van de kosten, tot een maximum van € 1.500,-
  • Ook voor het opstellen van een plan voor een transformatie van een pand in het transformatiegebied, kunt u gebruik maken van de plansubsidie. De vergoeding voor het maken van een transformatieplan bedraagt 70% van de kosten, tot een maximum van € 2.500,- 

2. Gevelverbeteringssubsidie

Wilt u de luifel, pui, gevel of entree van uw winkel in het kernwinkelgebied verfraaien? Dat kan met deze subsidievorm.

  • Kosten tot maximaal € 5.000,-  Hiervoor is de vergoeding 30% van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van € 1.500,-.
  • Kosten vanaf € 5.000,-  Hiervoor is de vergoeding 40% van het geïnvesteerde bedrag tot een maximum van € 7.500,-.

3. Winkelverbeteringssubsidie

Voor het opknappen/verbeteren van  vastgoedpanden in het kernwinkelgebied geldt een bijdrage van 30% van de investering tot een maximum van € 40.000,-. Het realiseren of verbeteren van een in het pand aanwezige woning of ruimte voor kamerverhuur zijn uitgesloten voor deze regeling.

4. Verplaatsingssubsidie

Heeft u op dit moment buiten het kernwinkelgebied van Veendam een onderneming  en wilt u verhuizen naar het  kernwinkelgebied? Dan kunt u in aanmerking komen voor een verplaatsingssubsidie. De bijdrage voor de verplaatsingskosten bedraagt eenmalig € 10.000,-.

5. Transformatiesubsidie

Wilt u als pandeigenaar een leegstaand pand in het transformatiegebied verbouwen zodat het geschikt wordt voor andere functies zoals wonen? Dan komt u in aanmerking voor een transformatiesubsidie. De vergoeding voor het transformeren van het leegstaand vastgoed bedraagt 30% van de verbouwingskosten, tot een maximum van € 10.000,-. 

Wilt u een aanvraag voor een subsidie indienen, maak dan gebruik van onderstaande formulieren.

Formulier plansubsidie (pdf, 297 kB)

Formulier gevelverbeteringssubsidie (pdf, 296 kB)

Formulier winkelverbeteringssubsidie (pdf, 398 kB)

Formulier verplaatsingssubsidie (pdf, 304 kB)

Formulier transformatiesubsidie (pdf, 304 kB)

Verklaring de-minimis-2016 (pdf, 100 kB)

U kunt deze formulieren uitprinten, invullen en sturen naar:

  • gemeente Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam
  • of stuur naar info@veendam.nl