Melding milieu

De meeste bedrijven, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, vallen onder de werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna BAL). Het BAL kent een onderverdeling in milieubelastende activiteiten (MBA’s) Nadelige gevolgen voor het milieu kunnen bijvoorbeeld zijn: geluid, geur, luchtemissie en bodemverontreiniging.

Sinds de komst van de Omgevingswet doet u geen melding meer per bedrijf, maar per activiteit een melding. Bij het doen van een melding in het Omgevingsloket kunt u kiezen uit tal van activiteiten, die u kunt selecteren. Tip: vink in de eerste stap zoveel mogelijk activiteiten aan die voor u van toepassing zijn. Let wel: per activiteit wordt u om soms dezelfde gegevens gevraagd. Verder is het melden door de vele vragen een langdurig proces. Plan er dus voldoende tijd voor.

Bijzonderheden

  • Informatie van IPLO.
  • Informatie van ondernemersplein.nl over milieuregels voor bedrijven (NB is externe website (van het Rijk) die nog wordt aangepast aan de Omgevingswet).

Aanvraag

Weet u niet zeker wat u moet doen? Dan kunt u via de 'vergunningcheck' controleren of u een melding moet indienen of een vergunning moet aanvragen. Er wordt dan ook aangegeven welke gegevens u hierbij moet aanleveren. 

Termijn

Doe de melding niet later dan 4 weken voordat u start met uw bedrijf of voordat er iets verandert.

Aanpak

Is een melding voldoende? Dan kunt u de melding doen via het Omgevingsloket. De melding komt dan meestal bij de gemeente waar uw bedrijf zit, soms komt uw melding bij de provincie.

De gegevens die u mee moet sturen verschillen per activiteit. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

  • plattegrond
  • rapporten van:
    • het bodemonderzoek
    • geluidsonderzoek
  • uitleg over wat uw bedrijf doet.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Op de pagina Omgevingsvergunning vind u meer informatie.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.