Evenement organiseren

U wilt een evenement organiseren. Van een klein evenement doet u melding bij de gemeente. Voor een groter evenement vraagt u een evenementenvergunning aan.

Een klein evenement is een kleine activiteit in de openbare ruimte die niet langer duurt dan 1 dag en er komen (naar verwachting) niet meer dan 100 personen. Dit kan bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue zijn. U doet een melding van een klein evenement.

Organiseert u een groter evenement? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

U kunt voor uw evenement al vroeg een datum en locatie reserveren op de evenementenkalender. Deze reservering is een vooraankondiging. Dit betekent niet dat u de vergunning al krijgt. U moet uw evenementenvergunning nog wel aanvragen.

Heeft u vragen of weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Vraag ons dan eerst voor meer informatie.

Voorwaarden

Voorwaarden klein evenement

 • Het evenement duurt 1 dag.
 • Het aantal deelnemers en (de te verwachten) bezoekers is niet meer dan 100 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 8.00 en 24.00 of op zondag tussen 13.00 en 22.00 uur.
 • Er is geen muziek te horen vóór 7.00 uur of na 23.00 uur.
 • Het verkeer en de hulpdiensten hebben geen last van het evenement.
 • Spullen of bouwwerken (objecten) die er staan, hebben een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.
 • De melding van een klein evenement moet uiterlijk 3 weken voor het plaatsvindt bij ons binnen zijn.

Voorwaarden groot en middelgroot evenement

 • Stuur ons een draaiboek en veiligheidsplan. Dit beoordelen wij. Dit is onder meer bedoeld voor de veiligheid van de deelnemers en de bezoekers bij calamiteiten. Vermeld in ieder geval de volgende zaken:
  • Een ontruimings- of een veiligheidsplan zoals inzet van beveiliging, EHBO en een verkeersplan met een calamiteitenroute voor hulpverleningsdiensten.
  • Een plattegrond van het evenemententerrein (in geval van een markt een overzicht van standplaatshouders).
  • Een overzicht met contactpersonen en telefoonnummers.
  • Een uitleg van het programma van het evenement (wie, wat, waar, wanneer).
 • Stuur ons de volledig ingevulde vergunningsaanvraag op tijd toe. Doe dit minimaal 14 weken voor het evenement plaatsvindt. 

Kosten

Het melden van een klein evenement kost niets.

Voor een vergunning voor een groot evenement betaalt u wel. De kosten verschillen. Dit hangt af van hoe groot het evenement is. De kosten vind u in de legesverordening.

U betaalt de kosten ook als uw aanvraag wordt afgewezen. 

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

Vraag een evenementenvergunning aan bij de gemeente waar u het evenement gaat houden. Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Denk eraan dat u dit op tijd doet.

Datum reserveren

U kunt voor uw evenement alvast een datum en locatie reserveren op de evenementenkalender. Bel ons hiervoor op: 0598 652222. Deze reservering is een vooraankondiging. Dit betekent niet dat u de vergunning al krijgt. U moet uw evenementenvergunning nog wel aanvragen.

Bekijk de evenementenkalender

Klein evenement melden

Meldingsformulier klein evenement

 • Log in met DigiD en geef het evenement online door.
 • Een melding van een klein evenement moet 3 weken voor het plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn.

Groot evenement (evenementenvergunning)

Doe uw aanvraag of melding voor het evenement online.

Evenementenvergunning aanvragen

 • Log in met DigiD en vraagt het online aan.
 • Stuur minimaal 14 weken voor het plaatsvinden van het evenement een volledig ingevulde vergunningaanvraag naar ons toe
 • U geeft de volgende informatie:
  • Wat voor soort evenement is het.
  • Hoeveel mensen denkt u dat er komen.
  • Waar wilt u het organiseren.
  • Op welke dag en hoe laat wilt u het organiseren.
  • Een tekening van de indeling van het evenement.
  • Als de openbare weg afgezet moet worden, geeft u dit ook aan op een tekening.

Wilt u uw plannen eerst met iemand van de gemeente bespreken? Dat kan ook. Maak dan een afspraak.

Gaat het evenement niet door? Meld dit ook bij ons. Geef daarbij ook door waarom het evenement niet doorgaat.

U kunt uw evenement promoten via onze informatieschermen, de voorwaarden staan op de pagina: informatieschermen 

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • Als u op het evenement tijdelijk een bouwwerk neerzet, moet u mogelijk een gebruiksmelding doen.

  • Het is een bouwwerk waar meer dan 10 mensen in kunnen slapen.
  • Het is een bouwwerk waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, zoals een tribune, restaurant of grote feesttent.
  •  U verzorgt in het gebouw meer dan 10 kinderen of gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk), bijvoorbeeld kinderopvang.

  Doe de melding op tijd. In ieder geval 4 weken voor uw activiteit begint. Heeft u al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik? Of een evenementenvergunning? Dan hoeft u niet extra de melding te doen.

  Bij de melding stuurt u het volgende mee:

  • Een tekening van de plannen. Geef aan waar het noorden is.
  • Een plattegrond van het gebied met daarop de bouwwerken die groter dan 25m2 zijn
  • Een plattegrond van iedere bouwwerk dat voor meer dan 150 mensen bedoeld is. Hierop geeft u aan:
   • hoeveel mensen erin kunnen
   • hoeveel ruimte iedere aanwezige persoon dan heeft
   • wat er in de ruimte gebeurt (zoals een feest, vergadering of horeca)
   • welke spullen erin staan
   • Alle veiligheidsmaatregelen, zoals:
    • brand- en rookwerende wanden
    • vluchtroutes en de bordjes daarvan
    • draairichting van doorgangen
    • nooduitgangen en vluchtroutes (breedte)
    • noodverlichting
    • brandblusapparaten
    • brandweeringang

   

  Lees verder
 • Als u een markt wilt organiseren, heeft u een evenementenvergunning nodig. Een marktvergunning is alleen bedoeld voor een marktstandplaats op een vaste markt.

  Lees verder