Jeugd

Algemene voorziening ambulante jeugdhulp (AVAJ)

In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en elke jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Soms is er naast ondersteuning door ouders, verzorgers of school - extra hulp bij nodig. De gemeente Veendam gaat de meest voorkomende zogeheten ambulante jeugdhulp zo organiseren dat deze zonder indicatie dichtbij de leefwereld van het kind en gezin, tijdig, efficiënt en in samenhang geboden wordt. We willen dat de professionals van de verschillende organisaties elkaar kennen, samenwerken wanneer dat nodig is, en ook het sociale netwerk rondom een gezin weten te vinden. Binnen de gemeente Veendam gaat deze ambulante jeugdhulp geboden worden door een groep aan professionals die samenwerken onder de naam Jeugd Expertise Punt (JEP) .  Wilt u meer weten? Kijk dan op www.jepveendam.nl

Team Jeugd

Soms kunnen er complexe situaties ontstaan en is er meer nodig dan alleen begeleiding vanuit de AVAJ. Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complexe gezinssituaties door bijvoorbeeld trauma. Maar ook Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen , dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. Voor deze vormen van jeugdhulp kunt u terecht bij Team Jeugd van de gemeente Veendam. Zij onderzoeken samen met u wat er passend is bij uw hulpvraag.

Aanpak

Wilt u graag met iemand van Team Jeugd praten over uw zoon of dochter? Bel ons dan op 0800 2222211 (gratis). U kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00.

PGB

Soms kan je zorg inkopen voor je kind, dit noemen we een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hier gelden wel voorwaarde voor. Zo moet de PGB-beheerder PGB vaardig zijn en uw kind jonger dan 18 jaar. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor meer informatie over het persoonsgebonden budget (PGB).

Meer weten?

Informatie van verschillende organisaties: