Wet goed verhuurderschap

Discriminatie, intimidatie, te hoge huren: bij de verhuur van woonruimte vinden geregeld misstanden plaats. Om hieraan een einde te maken, is er sinds 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

Uitlegvideo in verschillende talen

Er is een uitlegvideo beschikbaar over de wet goed verhuurderschap met ondertiteling in verschillende talen. U kunt de video's bekijken in de gewenste taal.

Explainer Wet goed verhuurderschap | Bulgaarse ondertiteling
Explainer Wet goed verhuurderschap | Spaanse ondertiteling
Explainer Wet goed verhuurderschap | Poolse ondertiteling
Explainer Wet goed verhuurderschap | Roemeense ondertiteling

De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. 

Meldpunt ongewenst gedrag verhuurder

De gemeente Veendam heeft een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Het verschil met deze bestaande meldpunten is dat de gemeente nu ook tot handhaving kan overgaan. 

Ongewenst verhuurgedrag melden 

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Als zij dit niet doen kunt u dit melden. Het maakt daarbij niet uit hoe lang u huurt- of u een arbeidsmigrant bent, of nog een woning zoekt. 

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

  • Particuliere verhuurders
  • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
  • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
  • Woningcorporaties 

Wat kunt u melden?

Woon-discriminatie

Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Landelijk punt discriminatiezaken - discriminatie.nl

Intimidatie

Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

3 maanden borg of meer

Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen.

Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan is 3 maanden borg maximaal toegestaan.

Geen huurovereenkomst op papier

Een huurcontract moet altijd op papier staan.

Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder.

Te hoge servicekosten

De servicekosten moeten eerlijk zijn.

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.

Verbod op dubbele bemiddelingskosten bemiddelaars 

De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Extra regels bij arbeidsmigrant

Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten.

Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Melden

Melding doen van ongewenst verhuurgedrag