Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Een vrijwilliger werkt dan ook niet voor het geld. Wel voor de gezelligheid, om iets te willen doen voor zijn medemens, omdat het zijn hobby is, om ervaring op te doen of gewoon omdat iemand het toch moet doen.

Er zijn veel soorten vrijwilligerswerk. Zo zijn er ziekenbezoekers, bezorgers van maaltijden, barmensen voor het buurthuis. Er zijn vrijwilligers actief in welzijnsorganisaties, het ouderenwerk, buurtverenigingen, sportclubs, muziekverenigingen, noem maar op. Zij organiseren straatspeeldagen, zitten in besturen van scholen en politieke partijen.

In onze gemeente zijn duizenden vrijwilligers actief. In dorpen, buurten en wijken. Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de huidige participatie samenleving. Zo is met de komst van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) het vrijwilligerswerk nóg belangrijker geworden. De bedoeling is om te stimuleren dat burgers die hulp nodig hebben, door familie, buren, vrienden of kennissen worden geholpen. Als dat niet lukt, schiet de gemeente te hulp.

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan uw gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam

De functies van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam zijn:

  • Bemiddeling via de vacaturebank.
  • Informatie, advies en belangenbehartiging van vrijwilligers en organisaties.
  • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
  • Projectontwikkeling op alle gebied van vrijwilligerswerk.
  • Promotie voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door nieuwe aanmeldkaarten en de vrijwilligerstest.

Bezoekadres

In de gemeente Veendam kun je met al je vragen met betrekking tot vrijwilligerswerk terecht bij Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam.

deBasis Veendam
Jan Salwaplein 3 in Veendam
Telefoonnummer: 0598 698114
Websites: Steunpunt vrijwilligerswerk Veendam en Vrijwilligersvacaturebank deBasis