Meldpunt Overlast en Veiligheid

Ook in de gemeente Veendam is er sprake van overlast en onveiligheid. Waar mogelijk kan de gemeente helpen om overlast tegen te gaan en te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. Ervaart u overlast in uw woon- en leefomgeving? En is het u niet gelukt om dit zelf op te lossen? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Veiligheid.

Wat kan ik melden bij het Meldpunt Overlast en Veiligheid?

Er zijn veel verschillende vormen van overlast. Denk hierbij aan:

 • Dieren (risico’s, geluid, vervuiling)
  • U kunt ook gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving melden.
  • Ook bijtincidenten kunt u via dit meldpunt melden.
 • Geluid buiten (voertuigen, muziek, geluidsinstallaties)
 • Verdovende middelen, lachgas
 • Vandalisme, vernieling, schade in de openbare ruimte
 • Plakken, graffiti
 • Hinderlijk gedrag, schelden, beledigen in de openbare ruimte
 • Vervuiling, verwaarlozing woning of erf
 • Parkeren

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan regels en bepalingen waarbij de gemeente en/of politie kan optreden. U kunt een melding doen als er sprake is van bijvoorbeeld:

 • Woonoverlast
 • Jeugd- en jongerenoverlast
 • Drugs- en of alcoholoverlast
 • Dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving

Wat kunt u zelf doen

 • Bij overlast: heeft u zelf degene, de veroorzaker of eigenaar aangesproken? Heeft u geprobeerd tot afspraken te komen met de eigenaar, bezitter of overlastgever?
 • Bent u huurder? Heeft u al melding gedaan bij de verhuurder? Heeft de verhuurder met u naar oplossingen gekeken? Heeft de verhuurder maatregelen getroffen? Hebben die niet geleid tot een oplossing van het probleem?

Aanpak

Een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Veiligheid? Een melding doen kan via het formulier.

Melding doen

Wat doet Meldpunt Overlast en Veiligheid met de melding?

Na uw melding wordt er getoetst of handhaving mogelijk is. We verzamelen de meldingen om te bepalen of er sprake is van herhaaldelijk buurt of woonoverlast, waarbij de openbare orde in het geding is en kijken samen naar eventuele strafbare feiten. Daarna wordt er gekeken welke maatregelen nodig zijn.

Tips

Staat het onderwerp waarover u melding wilt doen hier niet bij? Dan kunt u dat bij dit meldpunt niet melden, omdat de gemeente hierin niets voor u kan betekenen of niet bevoegd is, zoals bij burenruzies.

Melding doen over verkeersveiligheid? Dit kan via: vvn.nl

 • Bij overlast veroorzaakt door buren, is niet voor iedereen direct duidelijk wat je zelf moet of kunt doen. De gemeente of politie heeft bij burenoverlast nauwelijks een rol omdat het een privaatrechtelijk geschil betreft. De partijen, dus buren, moeten dit eerst zelf proberen op te lossen. Komt u er onderling niet uit? Dan kan er bijvoorbeeld juridische hulp van een advocaat worden ingeschakeld. Kijk op de website Problemen met je buren voor meer informatie over burenruzies en hoe hiermee om te gaan.

  Lees verder
 • Te hard rijden in een woonwijk. Een onoverzichtelijk kruispunt. Drukte bij de ingang van school of sportclub. Iedereen kent wel plekken waar het verkeer niet veilig is. Kan de verkeersveiligheid in uw buurt beter? Doe een melding bij Veilig Vekeer Nederland en zij helpen u om gezamenlijk de verkeerssituatie veiliger te maken. Wilt u een melding doen over situaties die verkeersveiligheid betreffen? Dat kan bij Veilig Verkeer Nederland

  Lees verder
 • Fysieke inriching:

  • De straatverlichting werkt niet 
  • Bebording ontbreekt/is onduidelijk/is kapot
  • Het wegdek is stuk/ gaten in het wegdek/loszittende stoeptegel
  • Belijning ontbreekt
  • Het kruispunt is niet overzichtelijk
  • Parkeerplaatsen zijn onveilig qua inrichting
  • Het voetpad is niet toegankelijk voor een rollator/scootmobiel

  Gedrag:

  • Parkeerplaatsen worden structureel bezet door (bouw)containers/voertuigen
  • Er wordt gefietst in voetgangersgebied
  • Er wordt te hard gereden op scooters
  • Er wordt te hard gereden in de straat/buurt
  Lees verder
 • Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Is er iemand in uw omgeving met psychische problemen? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door. Meldpunt Bezorgd biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat.

  Lees verder
 • Is er sprake van een direct onveilige situatie of van strafbare feiten zoals vernieling, inbraak, mishandeling of intimidatie? Neem dan contact op met de politie

  • In noodgevallen en bij direct gevaar. Bel 112
  • Geen spoed, wel politie 0900-8844
  Lees verder
 • Bij Meld Misdaad Anoniem kunt u anoniem informatie geven over een ernstige misdaad, fraude of schendingen van integriteit. Ook kunt u voor bestuursrechtelijke overtredingen bij Meld Misdaad Anoniem terecht. Dit zijn overtredingen waartegen de burgemeester of het college van burgemeester of wethouders kan optreden. Als u een melding doet bij Meld Misdaad Anoniem is uw anonimiteit verzekerd. Meld misdaad anoniem is geen politie. Meld Misdaad Anoniem stuurt de anonieme meldingen door naar diverse partners, zoals de politie, gemeente of andere opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden.
  Een anonieme melding moet eerst worden onderzocht. Als de feiten de anonieme tip onderbouwen, dan kunnen de partners overgaan tot actie. Heeft u direct de politie nodig, bel dan de politie en niet Meld misdaad anoniem.

  Wat kunt u anoniem melden:

  • Huiselijk geweld, (kinder)mishandeling
  • Verdachte situaties zoals drugshandel of drugsproductie
  • Tabakshandel of rookwarenproductie
  • Illegale activiteiten bouwwerkzaamheden, milieu gerelateerde overtredingen zoals afvaldumpingen
  • Illegale prostitutie
  • (illegaal) Gokken
  • Activiteiten /werkzaamheden /openingstellingen zonder vergunning/ontheffing
  • Bouwen/verbouwen zonder vergunning/melding
  • Illegale bewoning/huisvesting
  • Mensenhandel of uitbuiting
  • Fraude
  • Heling
  • Illegaal vuurwerk/vuurwerkopslag

  Meld Misdaad Anoniem 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

  Lees verder
 • Wat doet u als er langere tijd geen elektriciteit of water is? Of als een overstroming dreigt en u moet uw huis verlaten? Hoe kunt u brand voorkomen en als het gebeurt: wat doet u dan? Wat doet u bij een verkeersongeval? En wat zit er eigenlijk in een noodvoorraad? Bij een ramp of noodsituatie bent u altijd eerst op uzelf aangewezen. De hulpdiensten zijn niet direct ter plekke. Daarom is het belangrijk dat u zich voorbereidt. Dit kan met Eerste Hulp Ben Jij (EHBJ).

  Bescherm uzelf en anderen

  Samen met uw gezin, buurtgenoten of collega’s kunt u zich voorbereiden. Thuis, in de wijk, op het werk of op school. Zodat u weet wat u moet doen tijdens een ramp en u elkaar kunt helpen. EHBJ informeert over de risico’s in de omgeving, over hoe u zich kan voorbereiden op een noodsituatie en hoe u kunt helpen. Doe ook mee en bescherm uzelf en anderen. Want: eerste hulp ben jij!

  Blijf op de hoogte tijdens een ramp

  Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. U wordt gewaarschuwd door de sirene, een tekstbericht via NL-Alert en/of een geluidswagen in de straat. Volg de instructies op en blijf op de hoogte via radio, tv, internet en Twitter:

  • Volg de calamiteitenzender RTV Noord op radio (97.5 FM of kabel 90.5), televisie of internet.
  • Website en Twitter Veiligheidsregio Groningen.

  Veiligheidsregio Groningen

  Bij een ramp zijn er mogelijk slachtoffers. Kan er grote schade aan gebouwen ontstaan. En zijn er veel gevolgen voor mens en dier. In zo’n situatie werken alle hulpdiensten samen in een crisisorganisatie (Veiligheidsregio Groningen). Om de gevolgen te bestrijden, mensen te helpen en te zorgen voor een zo snel mogelijk herstel. En als zoveel mogelijk inwoners zijn voorbereid en zichzelf en anderen weten te redden, dan kunnen de hulpdiensten zich vooral richten op de mensen die extra hulp nodig hebben. 

  Lees verder
 • Bij het meldpunt overlast en veiligheid kunt u alle signalen of klachten melden over gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving ook kunt u hier bijtincidenten melden.

  Lees verder