Over de website

Webredactie

Heeft u vragen of komt u informatie tegen die niet correct is? Laat het ons weten via info@veendam.nl of via 0598 652222.

Vormgeving en techniek: Visma Roxit

Iconen van: Gratis Streamline Icons Pack

Toegankelijkheid

Gemeente Veendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Tussen 2 en 18 juni 2021 is onze website door een extern bureau onderzocht op toegankelijkheid. De website is getoetst op 50 succescriteria en op basis daarvan is vastgesteld of de website voldoende bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.

In het register van toegankelijkheidsverklaringen is te zien dat de website van de Gemeente Veendam nalevingsstatus B - voldoet gedeeltelijk heeft.

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De gemeente kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op de website worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden.

Privacy

De gemeente Veendam verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Servicenormen

In de servicenormen staat wat u mag verwachten van de gemeente Veendam. De gemeente Veendam staat graag voor u klaar. Wij vinden het erg belangrijk dat u als inwoner of ondernemer makkelijk de weg vindt naar de gemeente. En dat u snel geholpen wordt, ook online.

Copyright

Wij gebruiken fotografie/beeldmateriaal op onze website alleen na toestemming van de betreffende fotograaf. U mag de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken. U dient www.veendam.nl als bron te vermelden.

Sitemap

Op de sitemap vindt u de indeling en opbouw van de website van de gemeente Veendam.

Contact en openingstijden

Alle contactgegevens, adressen en openingstijden kunt u vinden op de pagina contact met de gemeente.