Preventie

WhatsAppgroepen

Een WhatsApp buurtpreventiegroep draagt bij aan een veilige wijk. Via een WhatsAppgroep kunnen wijkbewoners elkaar snel op de hoogte brengen van een verdachte of bijzondere situatie. Er ontstaan steeds meer WhatsAppgroepen die bijdragen aan een veilige wijk. 

WhatsApp buurtpreventiegroep oprichten

Wijkbewoners kunnen zelf een WhatsAppgroep oprichten. Zij maken onderling afspraken over het gebruik van de groep, de zogenaamde spelregels. De beheerder van de groep meldt de groep aan bij de gemeente Veendam. De WhatsAppbuurtpreventiegroep moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de groep wordt aangemeld bij de politie zodat de wijkagent contact op kan nemen met de beheerder van de groep of andersom. De politie/wijkagent kan de groep van informatie voorzien over zaken die spelen in een wijk zodat de groep extra alert kan zijn bij gerichte problematiek. Een WhatsAppgroep kan ook bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten. 

Aanmelden

Als de groep voldoet aan een aantal voorwaarden regelt de gemeente Veendam dat er WhatsAppbuurtpreventieborden worden geplaatst. Wijken die zichtbaar actief zijn, dragen bij aan veiligheid. De zichtbaarheid van de WhatsAppbuurtpreventiegroep is daarom erg belangrijk. De gemeente Veendam stimuleert WhatsAppbuurtpreventiegroepen en bespreekt graag met u de mogelijkheden. Wilt u een WhatsAppbuurtpreventiegroep starten? Neem dan contact op met de gemeente Veendam. 

Burgernet, dat bent u!

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Deze instanties kunnen de hulp van burgers goed gebruiken. Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en politie. Inwoners, gemeente en politie werken met Burgernet samen om de veiligheid in de woon- en werkgemeente te bevorderen. U kunt zelf ook veel doen om uw leefomgeving prettig en veilig te houden. Burgernet is dan ook op zoek naar mensen die hulp willen bieden om verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op te sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat of vanaf uw werkplek. Samen vergroten we de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt. Bij bijvoorbeeld een misdaad of vermissing ontvangen alle Burgernet deelnemers in het gebied een melding via een gesproken bericht, sms of mail om uit te kijken naar een persoon of voertuig en dat terugbellen naar 0800-0011 gratis is. Met uw informatie kan de politie gerichter en sneller in actie komen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden of om u aan te melden (vanaf 16 jaar) op burgernet.nl of mail naar info@burgernet.nl

Meer informatie over Burgernet en de manier waarop Burgernet is ingezet is te vinden op burgernet.nl. Inwoners kunnen zich hier ook aanmelden.

Camera in Beeld 

Veel ondernemers en particulieren gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun woning, panden en goederen. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Camera in Beeld is een politiesysteem dat alle (particuliere en overheids-) camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, dan kijkt de politie in het systeem waar camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is. Vervolgens neemt zij contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. Met Camera in Beeld kan de politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doet u mee met Camera in Beeld? Dan helpt u om uw buurt veiliger te maken.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Meer informatie en een aanmeldformulier zijn te vinden op de website van de politie onder het thema Camera in beeld. Na aanmelding worden de camera- en contactgegevens ingevoerd in een cameraregistratiesysteem van de politie. Het is dus alleen voor politieambtenaren beschikbaar. In dit systeem kan de politie in één oogopslag zien of en op welke locaties zich camera’s bevinden in uw buurt. Bovendien kan in dit systeem eenvoudig achterhaald worden wat het zichtveld is van die camera(’s) of wat de camera’s vastleggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang u de beelden bewaard en bij wie de beelden op te vragen zijn.