Veiligheidsbeleid 2022 - 2025

De gemeente Veendam gaat een nieuw veiligheidsbeleid opstellen voor de periode 2022-2025. In het veiligheidsbeleid wordt beschreven hoe de gemeente samen met inwoners, politie, justitie, brandweer en andere diensten zorgt voor een veilige gemeente. In het veiligheidsbeleid staat welke thema's in de gemeente worden aangepakt en prioriteit moeten krijgen.

Ieder jaar wordt er op basis van het veiligheidsbeleid een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin staan de prioriteiten voor die periode. Het veiligheidsbeleid kent vijf hoofdthema's:

 • Veilige woon -en leefomgeving
  Dit gaat over de aanpak van verschillende vormen van overlast en criminaliteit, zoals burenkwesties, huiselijk geweld, inbraak, diefstal en drugshandel.
 • Bedrijvigheid en veiligheid
 • Jeugd en veiligheid
  Hierbij is er aandacht voor onderwerpen zoals jeugdcriminaliteit, aanpak van alcohol en middelengebruik, veiligheid bij scholen.
 • Fysieke veiligheid
  Dit gaat over brandveiligheid, crisisbeheersing en verkeersveiligheid.
 • Integriteit en veiligheid
  Hieronder valt polarisatie en radicalisering, ondermijnende criminaliteit (verwevenheid tussen 'onderwereld' en 'bovenwereld', ambtelijke en bestuurlijke integriteit. 

Veiligheidsonderzoek

Om het nieuwe veiligheidsbeleid te maken hebben wij de hulp van de inwoners nodig. Wij willen graag weten waar de gemeente volgens u de komende jaren op moet letten. Door een veiligheidsonderzoek willen wij een beeld krijgen van de risico’s waarmee u in aanraking bent geweest, hoe u zich heeft voorbereid op mogelijke risico’s, wat u doet om dit te voorkomen en wat de gemeente moet doen om u hierbij te helpen. Verschillende inwoners van de gemeente Veendam hebben een brief ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Ook deelnemen maar geen brief ontvangen? Stuur dan een mail naar info@veendam.nl.

Vervolg

Naast de vragenlijst gaat de gemeente Veendam in gesprek met samenwerkingspartners, organisaties, instellingen en bedrijven over het nieuwe veiligheidsbeleid en wat zij daarbij belangrijk vinden. Van alle uitkomsten wordt deze zomer een analyse gemaakt. Deze analyse is de basis voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Doel is het nieuwe veiligheidsbeleid aan het eind van 2021 aan te bieden aan de gemeenteraad, zodat in 2022 gestart wordt met de uitvoering. Een belangrijk onderdeel van de uitvoering is het actief betrekken van de inwoners, want een veilige gemeente maken we samen!

Vragen?

Heeft u een vraag over dit onderzoek of het veiligheidsbeleid? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0598 652222 of stuur een e-mail naar info@veendam.nl.