Oekraïne

Algemeen

In Voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank worden ongeveer 94 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Door de situatie in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. De opvangproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne binnen haar gemeente. Voor de gemeente staat gastvrijheid en barmhartigheid centraal. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de opvang.

Opvang Veendam

Op verzoek van het Rijk regelen de Veiligheidsregio Groningen en de tien Groninger gemeenten opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft besloten positief te reageren op een verzoek voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank is ingericht voor de opvang van ongeveer 94 personen. De gemeente Veendam huurt dit tot april 2025. 

In totaal gaat het om tweeduizend opvangplekken in de provincie Groningen. Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Groningen.

Onderwijs en kinderopvang

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Onder de groep Oekraïners zullen naar verhouding veel kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn. Dit stelt het onderwijs landelijk voor een grote uitdaging. Hierbij geldt dat gemeenten en schoolbesturen hun uiterste best doen. Maar houd er rekening mee dat het onderwijs niet voor alle kinderen vanaf dag 1 georganiseerd is.

Kinderen hoeven geen BSN te hebben om in aanmerking te komen voor school of kinderopvang. Ze kunnen zich inmiddels wel inschrijven in het BRP (en dus een BSN aanvragen). Het is momenteel niet mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Er zal dan moeten worden voldaan aan de reguliere voorwaarden zoals de arbeidseis. Bovendien bestaat er geen recht wanneer de partner zich buiten de EU bevindt, wat hier in veel gevallen zo zal zijn. Ouders kunnen wel zelf kinderopvang inkopen. Ook is er de mogelijkheid voor een gezin om een beroep te doen op de gemeente via een sociaal-medische indicatie (SMI) als die van toepassing is. De gemeente kan dan een vergoeding geven voor de kosten van kinderopvang.