Eikenprocessierups

Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Dit komt door de brandhaartjes van de rupsen. De klachten kunnen 2 weken duren.

Ziet u eikenprocessierupsen? Laat het ons weten.

Meld eikenprocessierupsen

  • Let op: Zit er een nest op uw eigen terrein? U bent zelf verantwoordelijk voor het laten verwijderen van het nest. Probeer een nest van processierupsen niet zelf te bestrijden of te verwijderen. Regel zelf dat er iemand komt om de nesten te bestrijden.
  • Zitten het nest op gemeentegrond? Wij huren dan een gespecialiseerd bedrijf in.
    • Deze bedrijven halen de nesten weg, ook oude nesten.
    • Als een plek bekend is doen we een rood-wit lint om de boom.
    • Of de rupsen worden weggehaald is afhankelijk van de locatie waar de boom staat.

U kunt ons ook bellen om een melding te doen.

Bekijk de eikenprocessierups bomenkaart

Op de kaart kunt u met behulp van kleuren zien wat er gebeurd als er de eikenprocessierups ontdekt wordt.

Kleur (prioriteit) Actie
Rood (prioriteit 1)

De boom staat in een omgeving waar sprake is van veel beweging. Bijvoorbeeld bij scholen, speel- en sportvoorzieningen en intensief fiets- en/of voetgangersverkeer. In deze gebieden wordt actief geïnventariseerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De rups wordt weggezogen. Deze gebieden zijn rood gemaakt op de kaart.

Oranje (prioriteit 2)

De boom staat in een omgeving waar sprake is van minder beweging. Bijvoorbeeld woonwijken, seniorenvoorzieningen en de aanwezigheid van bebouwing. ER wordt actief geïnventariseerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De bestrijding heeft een minder hoge prioriteit dan in een “rood” gebied. De rups wordt wel weggezogen maar daar kan enige tijd overheen gaan.

Geel (prioriteit 3)

De boom staat in een gebied waar sprake is van minder beweging en de bestrijding een lagere prioriteit heeft dat in een “rood of oranje” gebied. Er wordt geïnventariseerd op basis van een melding.  Wordt de eikenprocessierups aangetroffen dan wordt deze wel weggezogen maar daar kan enige tijd overheen gaan.

Groen (prioriteit 4)

De boom staat in een omgeving waar sprake is van zeer geringe beweging. Hierbij valt te denken aan de buitengebieden. Er wordt geïnventariseerd op basis van een melding en er sprake is van bewoning in de directe omgeving van het nest.

Ik heb mogelijk klachten door eikenprocessierupsen, wat kan ik doen?

Blijf uit de buurt van eikenbomen met rupsen of rupsennesten.

Kijk op thuisarts.nl/eikenprocessierups wat u kunt doen bij klachten en wanneer u de huisarts moet bellen.

Wat doet de gemeente tegen de eikenprocessierups?

Preventieve acties

De eikenprocessierups heeft de afgelopen jaren steeds vaker voor overlast gezorgd in gemeente Veendam. Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn mogelijk effectief als ondersteuning in het bestrijden van de rups.

We zetten daarom een aantal (preventieve) maatregelen in om deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te ondersteunen. We vergroten de biodiversiteit en plaatsen nestkasten voor vogels en vleermuizen.

Bevorderen biodiversiteit

Door het vergroten van de biodiversiteit trekken we de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan. Dit doen we door het planten en zaaien van kruidige bloemen en planten, maar ook door minder te maaien of juist in fasen te maaien.

Nestkasten voor vogels en vleermuizen

Vleermuizen maar ook vogels, zoals mezen zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen. Voor het bestrijden van de rups is het belangrijk om in de directe omgeving van de rupsen actief de aanwezigheid van vogels en vleermuizen te stimuleren. Door het plaatsten van nestkasten vergroten we het leefgebied van vleermuizen en vogels en dit helpt in de bestrijding van de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt.

Meer informatie en tips vindt u op het Kennisplatform Processierups.

Markering van bomen

Zit de eikenprocessierups in een boom? Dan markeren wij die boom met een rood-wit lint, of hangt er een bordje bij. Let op! Ook in bomen zonder rood-wit lint kunnen eikenprocessierupsen zitten.

Hoe herken ik de eikenprocessierups?

De rups komt in de zomermaanden voor. Ze leven in groepen op bomen. Zo’n groep ziet eruit als een processie of optocht. De eikenprocessierups is grijsblauw met een wat lichtere zijkant. De brandhaartjes zijn zo klein dat u ze niet kunt zien. De haren die u kunt zien geven geen irritaties.

Ik heb een nest in mijn eigen boom, wat moet ik doen?

Heeft u een nest in uw eigen boom? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen. Zoek een gespecialiseerd bedrijf om het veilig weg te laten halen. Wij raden het af om zelf het nest te verwijderen.