Milieu

Milieu is een belangrijk onderwerp. Het gaat over alles wat u ziet, voelt en ruikt.

Milieu is een belangrijk onderwerp. Het gaat over alles wat u ziet, voelt en ruikt in uw omgeving. De gemeente, bedrijven en u zijn samen verantwoordelijk voor het milieu. We moeten zorgen dat het fijn wonen en werken is en blijft.

Bodem, lucht en geluid

Onder milieu vallen een aantal zaken: bodem, lucht en geluid. De bodem en lucht moeten schoon zijn. En er mag geen overlast zijn van geluid, licht en geur. Het Rijk heeft wetten en afspraken gemaakt om het milieu te beschermen. Lokaal zijn deze afspraken verder uitgewerkt door de provincie en gemeente.

Zorg voor milieu Veendam

In Veendam wordt gewoond en gewerkt. Dat kan soms een negatieve invloed hebben op het milieu. In dit informatiehuis vertellen we u meer over het onderwerp milieu. We laten zien wie welke taak heeft om het milieu te beschermen. En op welke manier dit wordt gedaan.

Meer informatie

Binnen het Informatiehuis Milieu hebben we zes kamers gemaakt. Deze kamers geven u per onderwerp meer informatie. Zo weet u precies wat de regels en afspraken zijn. Met elkaar kunnen we zorgen voor het milieu.

Milieu alle kamers

 • Geur

  Een geur kan vervelend zijn of problemen geven met de gezondheid. Overlast moet worden voorkomen.

 • Luchtkwaliteit

  Een schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid. Daarom zijn er regels en afspraken gemaakt.

 • Geluid

  Geluid kan overlast geven. Daarom zijn er regels om vervelende geluiden te voorkomen.

 • Bodem

  Een gezonde bodem is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Met afspraken wordt de bodem beschermd.

 • Milieuklachten

  Geluid, stank, stof of bijvoorbeeld licht kunnen schade geven. U kunt hier melding van maken.

 • Wetten

  Er zijn verschillende belangrijke wetten, besluiten en afspraak. Daarmee wordt het milieu beschermd.