Luchtkwaliteit

Een schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid. Daarom zijn er regels en afspraken gemaakt.

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Door verkeer en bedrijven (industrie) ademen we ook minder goede stoffen in. Denk aan fijnstof en gas stikstofdioxide. Ook landbouw, veeteelt (boerderijen) en woningen veroorzaken een vervuilde lucht. Bijvoorbeeld door het stoken van hout. De lucht wordt vervuild door bedrijven en woningen in ons land en in het buitenland. Sinds 1990 is de lucht al veel schoner geworden. Dat komt doordat er in Nederland en in Europa duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Risico’s gezondheid verkleinen

In de afspraken staan grenswaarden. Dit zijn eisen waarmee wordt gezegd hoeveel slechte stoffen er in de lucht mogen zitten. Maar ook als we ons aan deze eisen houden, zijn er risico’s voor de gezondheid. Kleine hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide zijn al slecht voor ons. Daarom is het Schone Lucht Akkoord gemaakt. Daarmee wordt geprobeerd de lucht schoner te krijgen. Hiervoor gelden eisen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt. In de gemeente Veendam voldoet onze lucht aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De komende tien jaar verwachten we dat de lucht nog schoner wordt. Wilt u meer weten over de kwaliteit van de lucht? Bekijk dan de Atlas Leefomgeving.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

Er zijn regels om ons aan het Schone Lucht Akkoord te houden. Deze regels gelden voor bedrijven, industrie, landbouw en veeteelt. Er zijn ‘Beste Beschikbare Technieken’ verzameld. Dat zijn manieren om slechte stoffen tegen te gaan. Bedrijven en boerderijen kunnen een vergunning krijgen als ze aan deze technieken voldoen. Verder gelden de volgende afspraken:

Schone lucht is in beginsel een thema wat landelijk geregeld is (omgevingswet en daaronder vallende besluiten).