Milieuklachten

Geluid, stank, stof of bijvoorbeeld licht kunnen schade geven. U kunt hier melding van maken.

Wanneer er gevaar, schade of hinder wordt veroorzaakt door bedrijven, hebben we het over een milieuklacht. Denk hierbij aan overlast door geluid, stank, stof of bijvoorbeeld licht. Wie een klacht heeft op het gebied van milieu kan de Milieuklachtenlijn bellen. Dit telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar via 050 - 318 00 00. Bij spoed wordt er direct actie ondernomen.

Hoe werkt de Milieuklachtenlijn?

  • Als u belt met 050 3180000 krijgt u direct een medewerker aan de lijn.
  • De medewerker luistert naar uw klacht en beoordeelt of er direct overlast is.
  • De klacht wordt daarna opgepakt door een medewerker van toezicht.
  • Is er sprake van spoed? Dan wordt uw klacht direct door de inspecteur van de Omgevingsdienst onderzocht. De inspecteur kijkt waar de overlast vandaan komt. Hij gaat in gesprek met het bedrijf dat de overlast veroorzaakt. Op die manier wordt geprobeerd uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.
  • Is er sprake van ernstig overlast? Dan bespreekt de inspecteur dat met andere partijen die ermee te maken hebben. De inspecteur neemt altijd contact met u op om u meer te vertellen.