Externe veiligheid

Gevaarlijke stoffen mogen geen risico zijn voor mensen die in de buurt wonen of werken.

In Nederland wonen veel mensen dicht bij elkaar. Het is daarom belangrijk om naar de risico’s te kijken als iemand gevaarlijke stoffen gebruikt. We noemen dit externe veiligheid. We kijken daarmee dus naar wat iemand anders doet en wat dat voor anderen betekent. Iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt, moet dat veilig doen. Er mogen geen risico’s zijn voor de mensen die in de buurt wonen en werken. Een benzinestation in de buurt moet veilig zijn. Andere voorbeelden zijn een tank gevuld met gas en een trein die gevaarlijke stoffen vervoert. Ook die mogen geen gevaar vormen.

Kijken naar risico’s

Met externe veiligheid kijken we naar welke risico’s er zijn. Waar gaat het precies om? Hoe groot zijn die risico’s? Water, wegen, het spoor en leidingen vormen een risico als het om gevaarlijke stoffen gaat. Ook bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, kunnen een gevaar zijn. De risico’s die er zijn, verdelen we in aparte groepen: in groepen of per persoon. We vertellen er in deze informatiekamer meer over.

Meer informatie

Binnen de Informatiekamer Externe Veiligheid hebben we drie kamers gemaakt.

Externe veiligheid alle kamers

  • Lokaal en regionaal beleid

    Rond externe veiligheid is er een lokaal en regionaal beleid gemaakt. Dat wil zeggen dat er afspraken zijn voor de gemeente én afspraken voor de regio.

  • Wetten

    Er zijn meerdere wetten die de externe veiligheid beschermen. Hier vindt u een overzicht.

  • Onderzoeksbureau

    Externe veiligheid is een ingewikkeld onderwerp. Er zijn vele wetten, regels en afspraken. Daarom is het belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan. Op die manier zorgen we met elkaar voor dat gevaarlijke stoffen geen groot risico vormen.