Onderzoeksbureau

Externe veiligheid is een ingewikkeld onderwerp. Er zijn vele wetten, regels en afspraken. Daarom is het belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan. Op die manier zorgen we met elkaar voor dat gevaarlijke stoffen geen groot risico vormen.

  • In Veendam zit de Omgevingsdienst Groningen. Die houdt zich bezig met vergunningen, toezicht en afspraken op het gebied van milieu. De Omgevingsdienst Groningen houdt zich ook bezig met externe veiligheid. De dienst geeft hierover advies aan de gemeente.