Geluid

Geluid kan overlast geven. Daarom zijn er regels om vervelende geluiden te voorkomen.

Hard geluid of geluid dat altijd aanwezig is, kan overlast geven. Denk aan verkeer, bedrijven, evenementen of cafés en restaurants. In elke gemeente zijn geluiden aanwezig. De hoeveelheid geluid hangt af van wie er wonen en werken in een gebied.

Afspraken over overlast door geluid

Met wetten en afspraken wordt geprobeerd om de overlast door geluid te voorkomen. Overlast veroorzaakt door geluid, wordt veelal veroorzaakt door bedrijven. Daarom wordt er altijd gekeken of een bedrijf past in de omgeving waar mensen wonen. Hier kijkt de Gemeente Veendam of de Provincie Groningen naar. 

Welke afspraken zijn er gemaakt?

Om ervoor te zorgen dat de overlast door geluid zo klein mogelijk is, zijn er regels. Deze staan in:

  • Omgevingswet
  • Besluit activiteiten leefomgevingen de Activiteitenregeling.
  • De Wet geluidshinder. Deze geldt voor plaatsen waar meerdere bedrijven zitten, de bedrijventerreinen.
  • De Provincie Groningen heeft afspraken over overlast door geluid. Deze staan in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.

Kijk voor meer informatie in de Kamer Wetten.

Bedrijventerreinen in Veendam

In Veendam zijn meerdere plaatsen waar bedrijven bij elkaar zitten. Dit zijn bedrijventerreinen. De gemeente bepaalt op basis van objectieve informatie binnen welke categorie een bedrijf valt. Daarmee komt het bedrijf in een van de zes groepen te zitten. Elke groep staat voor een bepaalde hoeveelheid overlast aan geluid. Groep 1 veroorzaakt de minste overlast, groep 6 de meeste. Een bedrijf dat veel geluid maakt, mag niet ergens zitten waar veel mensen overlast ervaren. De bedrijventerreinen in Veendam mogen niet meer geluid maken dan 50 dB(A). Dit is de sterkte van geluid die hoorbaar is op een bepaalde afstand.

Overlast van geluid bepalen

Er zijn verschillende manieren waarop de overlast van geluid wordt bepaald.

  • Er wordt gekeken naar het gemiddelde geluid over een bepaalde periode. Dit noemen we het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.
  • Daarnaast wordt gekeken naar hoe hard het geluid kan zijn. Dit wordt het maximale geluidsniveau genoemd.
  • Soms moet een bedrijf een akoestisch onderzoek doen. Daarmee wordt duidelijk hoeveel geluid er wordt gemaakt. Daarmee kan worden onderzocht of het past in de omgeving.

De hoeveelheid geluid die wordt toegestaan, staat in het Activiteitenbesluit. Of het staat in de vergunning die wordt gegeven vanuit de Wet algemene bepaling omgevingsrecht. Als er later overlast is, kan er onderzoek naar het geluid worden gedaan. Dit doet de gemeente of de provincie. Als er te veel geluid is, zijn aanpassingen verplicht.