Geur

Een geur kan vervelend zijn of problemen geven met de gezondheid. Overlast moet worden voorkomen.

Elke geur kan overlast veroorzaken. Dat hangt af van onder andere de soort geur en hoeveel u ervan ruikt.  De overlast door geur kan klachten geven voor de gezondheid. U kunt bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen of misselijk worden. Soms krijgen mensen van geur stress.

Afspraken over overlast door geur

Over geur zijn daarom duidelijke afspraken gemaakt in 1995. Deze staan in een brief van de minister van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze afspraken vormen het geurbeleid. Het geurbeleid komt in het kort neer op de volgende punten:

  • Als er geen overlast is, dan zijn er geen maatregelen nodig.
  • Als er wel overlast is, dan volgen er maatregelen die de overlast oplossen.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de overlast. Bijvoorbeeld met een vragenlijst of het bijhouden van klachten.

Wanneer is een geur overlast?

Om te bepalen of een geur overlast veroorzaakt, zijn er regels opgesteld. Die geven aan hoeveel geur er mag worden geroken bij bijvoorbeeld woningen. Daarbij mag een geur een bepaalde tijd (maximaal 2% van het jaar) sterker ruiken. Deze ruimte is nodig, omdat het weer invloed heeft op sterkte van de geur.

Waar komen geuren vandaan?

Overlast door een geur wordt op verschillende manieren veroorzaakt. Zo kan een geur komen van een bedrijf of een boerderij. Ook een inwoner kan geur veroorzaken, bijvoorbeeld door het stoken van hout.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

Om geuren van bedrijven te voorkomen, zijn er ‘Beste Beschikbare Technieken’ verzameld. Dat zijn manieren om de overlast van geur tegen te gaan. Bedrijven en boerderijen kunnen een vergunning krijgen als ze aan deze technieken voldoen. Voor elke geur en waar die vandaan komt, zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Geur veroorzaakt door inwoners regelt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit zijn afspraken die specifiek gelden binnen de gemeente Veendam.
  • Geur veroorzaakt door boerderijen regelt de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet geldt binnen heel Nederland.
  • Geur veroorzaakt door bedrijven regelt het Activiteitenbesluit. Ook dit besluit geldt voor heel het land.
  • De Provincie Groningen heeft wel afspraken. Zie verordening Omgevingsverordening provincie Groningen

Kijk voor meer informatie in de Kamer Wetten.