Omgevingskwaliteit

Informatiehuis

Denken aan de omgeving. Dat is heel belangrijk wanneer u wilt bouwen of verbouwen.

Omgevingskwaliteit is samen met gezondheid en veiligheid heel belangrijk. Wie wil (ver)bouwen moet daarom altijd kijken naar de kwaliteit in de omgeving. Dat wil zeggen dat u moet kijken naar wat uw plannen betekenen voor anderen. Het is belangrijk om met elkaar plannen te maken die goed zijn. Die goed zijn voor de mensen die in de buurt wonen en voor de toekomst. Daarom is omgevingskwaliteit een van belangrijkste punten in de Omgevingswet.

Wat is een omgeving?

Bij omgevingskwaliteit kijken we altijd of de plannen goed zijn voor de omgeving. Het woord ‘omgeving’ betekent dat het gaat om de stad of het dorp. Denk ook aan straten, gebouwen, groen en mensen die in de buurt zijn. Ook planten en dieren horen bij een omgeving.

Zorgen voor omgeving

Met de Omgevingswet moet elke mens zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. We noemen dit een zorgplicht. Deze plicht geldt dus ook voor iedereen die plannen heeft voor (ver)bouw. Vaak zijn er meerdere mensen bij plannen betrokken. Daarom is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn. Ook vragen alle plannen om een goed ontwerp. Want dat laat zien hoe alle plannen passen in de omgeving. Daarmee blijft de kwaliteit van de omgeving goed.

Meer informatie

Binnen het Informatiehuis Omgevingskwaliteit hebben we drie kamers gemaakt.

Deze informatie is gemaakt door de gemeente Veendam en de stichting Libau. De stichting Libau geeft advies over oude gebouwen/monumenten en de omgevingskwaliteit in Groningen en Drenthe.

Kamers