Gemeentelijke kaders

Als u iets wilt (ver)bouwen, dan moet u zich houden aan de gemeentelijke afspraken.

Als u wilt (ver)bouwen, dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning krijgt u als u voldoet aan de regels en afspraken van de gemeente. Dit noemen we ‘gemeentelijke kaders’. Er zijn ook landelijke en internationale regels en afspraken. De gemeente kan meer vertellen over al deze regels en afspraken. De gemeentelijke kaders gaan over twee belangrijke onderdelen:

 • Over de plek waar u wilt bouwen of verbouwen. Dit is belangrijk om te weten. Want pas als u zeker weet dat de bouw of verbouw mag, kunt u verder.
 • De manier waarop de bouw of verbouw wordt gedaan. Hiervoor gelden meerdere regels.

Wilt u weten welke regels en afspraken er precies zijn? Schakel dan iemand in die u kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwkundige zijn. Als uw bouwplan complex is kunt u ook een ruimtecoach van de gemeente om hulp vragen, mail dan naar info@veendam.nl. Op deze pagina vertellen we meer over de regels en afspraken.

Wanneer is een plan voor bouwen of verbouwen mogelijk?

De gemeente kijkt naar een aantal onderdelen om te beslissen of iets mag worden gebouwd. Dit noemen we de omgevingsvisie en het omgevingsplan. We leggen beide onderdelen uit

Omgevingsvisie

 • Zoals elke gemeente heeft ook de gemeente Veendam een visie op waar welke functies zoals wonen of bedrijven mogelijk zijn in de gemeente. Als de gemeente zelf nieuwe ideeën heeft, wordt gekeken of deze passen in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie kan ook voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer u iets wilt bouwen of verbouwen en u daarvoor een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Naast de plannen in de Omgevingsvisie is er het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP) Pekela-Veendam. Hierin staat belangrijke zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij nieuwe plannen. Op die manier blijft de gemeente een fijne plek om te wonen en te werken.

Omgevingsplan

 • Naast de Omgevingsvisie heeft de gemeente een omgevingsplan.. In dit plan staan afspraken over ‘functies’ en ‘activiteiten’. Deze gaan over plekken waar woningen staan, bedrijven zitten en natuurgebieden zijn. Door deze plekken aan te wijzen, kan iedereen veilig en gezond wonen en werken.
 • Het omgevingsplan is een wet die geldt voor de gemeente. Als iemand wil bouwen, dan moet dat plan voldoen aan de wet. Iemand kan bijvoorbeeld niet zomaar een woning bouwen in een natuurgebied. De bouw moet passen in het omgevingsplan. En wie bijvoorbeeld een huis wil bouwen, moet ook voldoen aan andere regels. Bijvoorbeeld aan de hoogte van de bouw.
 • Soms bevatten de afspraken meer ruimte voor afweging. Dit noemen we beoordelingsregels. Hiervoor gelden wel nieuwe eisen. De gemeente vertelt u daar graag meer over.

Wat moet er gebeuren om uw plan uit te werken?

Bouw- en erfgoedverordening

 • Als een plan past binnen het omgevingsplan, dan kunt u dat verder uitwerken. Gaat het om bouw, verbouw, gebruik en sloop van gebouwen? Dan gelden er andere regels. Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Heeft uw idee te maken met erfgoed? Dus met monumentale gebouwen of beschermd landschap? Dan gelden er ook de regels van de gemeentelijke erfgoedverordening. Deze verordening wordt in de toekomst verwerkt in het omgevingsplan. Daarmee worden deze gebouwen en gebieden beschermd. Wilt u weten of een pand een monument is? Kijk dan op de monumentenlijst van de gemeente.

Welstandsnota en beeldkwaliteitsplan

 • De gemeente Veendam vindt het belangrijk dat de omgeving mooi blijft. Daarom zijn er regels voor hoe gebouwen eruitzien. Die zijn opgenomen in de welstandsnota. Deze afspraken zijn belangrijk. Zo blijft de omgeving fijn om in te wonen en te werken. Ook blijven de gebouwen hierdoor geld waard.
 • Voor sommige gebieden heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan bestaat uit regels voor hoe een gebied eruitziet. Het beeldkwaliteitsplan vervangt de afspraken in de welstandsnota.
 • In de welstandsnota of de beeldkwaliteitsplannen staan eisen. Deze helpen om een ontwerp te maken voor de omgeving. De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gebruikt deze afspraken om een aanvraag voor een vergunning te bekijken. Uw idee moet passen binnen de eisen. Voldoet uw plan niet aan alle afspraken, dan kan worden gekeken wat wel kan.

De welstandsnota en beeldkwaliteitsplannen worden op termijn verwerkt in het omgevingsplan. Tot die tijd geldende de huidige nota en plannen op grond van overgangsrecht.

 • Het is slim om voor de aanvraag van de vergunning met de stadsbouwmeester van de gemeente Veendam  over uw bouwplan te praten. De stadsbouwmeester kan met uw plan meedenken. Ook kunt u tips krijgen om te voldoen aan de eisen voor de vergunning. Neem contact op met de gemeente om een afspraak te maken.

Archeologisch beleid

 • De gemeente heeft een archeologisch beleid en nota die daarbij hoort.
 • Hierin staan afspraken over gebieden met archeologische waarden. Dat wil zeggen dat hier oude zaken kunnen worden gevonden, of al zijn gevonden. Denk aan woningen, wegen en spullen van lang geleden.
 • De gemeente geeft in het archeologisch beleid aan wat hiermee moet gebeuren. Het archeologisch beleid is opgenomen in het omgevingsplan.

Meer informatie

Naast de gemeentelijke afspraken zijn er meer regels. Denk aan wetten en regels voor water, natuur, oude gebouwen en nieuwe woningen. De wetten en regels helpen ons veilig en gezond te leven. Onze voeten droge te houden bij veel regen. Onze privacy te beschermen. En oude gebouwen en natuurgebieden te beschermen. Veel van deze belangrijke onderwerpen hebben hun eigen wet. De Omgevingswet voegt voor nieuwe plannen al deze wetten samen. Vraag de gemeente welke wet- en regelgeving voor uw plan belangrijk zijn.