Aan de slag

Als de voorbereiding goed is gegaan, kunt u de vergunning aanvragen.

Om te bouwen of te verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente geeft deze vergunning als uw aanvraag voldoet aan de regels en afspraken. Voor veel aanvragen is ook een positief advies ‘Omgevingskwaliteit’ nodig. Stichting Libau is een organisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. Deze stichting adviseert in opdracht van de gemeente Veendam. Libau kijkt of uw aanvraag voldoet aan de regels van welstand en erfgoed. 

 • De gemeente vindt het belangrijk dat u al snel advies vraagt aan Libau. Hierdoor kunnen plannen worden verbeterd en is sneller duidelijk of een vergunning kan worden gegeven. Het is daarom slim om een conceptaanvraag te doen voor uw plan bij de gemeente. Daarmee kan Libau meekijken. 
 • Doet u geen conceptaanvraag, maar direct een definitieve aanvraag. Dan betaalt u extra leges van € 300.

Vergunning aanvragen

Aan de hand van de volgende stappen doet u een aanvraag voor een vergunning. U kunt een conceptaanvraag of meteen een definitieve aanvraag doen:

 • Stel voor uw plannen een programma van wensen op. Bepaal via het Omgevingsloket Online of een omgevingsvergunning nodig is. Ga naar de volgende stap als een vergunning nodig is.
 • Onderzoek of het plan past in het bestemmingsplan (zie de Kamer Gemeentelijke Kaders). Past dit niet? Dan kan er worden gekeken of dit toch mogelijk is. Hiervoor heeft de gemeente een apart traject ingericht (zie Informatiehuis Bouwen). Ga naar de volgende stap als het initiatief past binnen het bestemmingsplan.
 • Maak een overzicht van de belangrijkste regels op het gebied van omgevingskwaliteit (welstand). Kijk ook naar de regels rond erfgoed (zie de Kamer Gemeentelijke kaders).
 • Kijk of u een deskundige nodig heeft. Die persoon kan u helpen om uw plan te verbeteren. Op die manier houdt u zich aan de regels. Een deskundige zorgt er daarmee voor dat de vergunningsaanvraag soepel verloopt.
 • Stel minimaal twee verschillende ontwerpen op om het programma van wensen uit te voeren. Doe dit als het nodig is met een deskundige. Zorg dat de ontwerpen passen binnen de regels en afspraken. Kijk hiervoor naar de handige tips die we geven in de Kamer Inspiratie voor een goed ruimtelijk ontwerp.
 • Doe via het Omgevingsloket Online  een conceptaanvraag voor een vergunning. Uw aanvraag krijgt van de gemeente een zaaknummer.
 • U ontvangt van de gemeente een brief met daarin uw zaaknummer. Daarmee weet u dat uw aanvraag is ontvangen. Ook krijgt u meer informatie over het vervolg. De gemeente vertelt u verder welke stukken u moet aanleveren. Ook ontvangt u de contactgegevens van Libau. Deze stichting kan u adviseren over uw plannen. 
 • Verzamel alle informatie die nodig is voor een advies van Libau. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
  • bij erfgoed: belangrijke onderzoeken, zoals een bouwhistorisch onderzoek en archeologisch onderzoek;
  • Foto’s bestaande situatie;
  • Situatietekening, bestaand en nieuw met een schaal 1:1.000 met noordpijl;
  • Schetsen van het plan met de maten;
  • Aanduiding welke materialen en kleuren u gebruikt;
  • Grove schatting van de bouwsom;
  • Zaaknummer.
 • Stuur alle informatie met de ontwerpen op naar Libau. Deze stichting controleert of de aanvraag compleet is. Als dat niet zo is, dan neemt Libau binnen 2 weken contact met u op. Als de aanvraag compleet is, wordt binnen 2 weken een advies afgegeven.
 • Bereid met het advies van Libau de definitieve aanvraag voor. Doe de definitieve aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente. Als onderdeel van de definitieve aanvraag controleert Libau of u alle afspraken opvolgt.