Bouwen en omgeving

Informatiehuis

Bouw- of verbouwplannen? Of een ander initiatief? Daar komen vaak veel vragen bij kijken. Mag u die plannen zomaar uitvoeren of heeft u een vergunning nodig? Om het overzichtelijker en makkelijk voor u te maken, vindt u op dit online omgevingsplein de antwoorden op deze vragen.

Kamers

 • Procesbeschrijving

  Plannen om te bouwen of te verbouwen? Met deze stappen weet u wat u moet doen.

 • Omgevingsvergunning

  In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad welke regels er gelden voor de fysieke leefomgeving. Het plan beschrijft wat er op verschillende plekken in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag je op de grond bouwen of doen? Denk hierbij aan woningen, bedrijven, winkels, horeca, landbouw, industrie, recreatie en sportvoorzieningen.

 • Bestemmingsplannen en omgevingsbeleid

  Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom, meerdere bomen of struiken kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen.