Cultureel erfgoed

Informatiehuis

Veendam kent een rijk en interessant verleden. Dat is onder andere terug te vinden in de historische bebouwing langs Ooster- en Westerdiep, karakteristieke straatbeelden en veel monumentale panden. Een deel van dit erfgoed verdient het om behouden te blijven voor de toekomst. De aanwijzing van monumenten en van beschermde stads- en dorpsgezichten is daarvoor bedoeld.

In dit informatiehuis vindt u informatie over het gebouwde culturele erfgoed: de rijks- en gemeentelijke monumenten en de twee beschermde stadsgezichten in Veendam. Maar ook over archeologie: het verkennen en beschermen van historische informatie die zich buiten ons zicht onder de grond bevindt.

Als eigenaar van een monument kunt u hier lezen met welke regels en procedures u rekening moet houden. En op welke manier u financieel geholpen kunt worden met het in stand houden van uw monument.

Op de website van De Groene Menukaart Veendam vindt u inspiratie voor het verduurzamen van uw pand. Hier ontdekt u hoe u energie kunt besparen en duurzame energie kunt opwekken.

Stel een vraag via het formulier

Kamers

 • Wetten

  Er zijn verschillende belangrijke wetten waarmee cultureel erfgoed wordt beschermd.

 • Gemeentelijk beleid

  De gemeente Veendam is trots op de veenkoloniale oorsprong en neemt deze als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen. Archeologische waarden en oude structuren worden beschermd in ruimtelijke plannen.

 • Monumenten en beschermde gezichten

  De plaatsen Veendam en Wildervank zijn ontstaan langs de kanalen Ooster- en Westerdiep. Deze kanalen dienden voor de turfwinning en nadat de turf was afgegraven, kon de vrijkomende grond agrarisch in gebruik worden genomen. Hierbij ontstond de typisch veenkoloniale lintbebouwing.

 • Subsidies en leningen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om het herstel of de restauratie van uw monument aantrekkelijk te financieren.

 • Herbestemming Noord

  Vind de antwoorden op uw vragen binnen de verschillende thema’s op het gebied van herbestemmen.

 • Aanwijzen gemeentelijk monument of rijksmonument

  Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u vragen of uw woning of een ander bouwwerk rijksmonument kan worden. Voor plaatsing van een bouwwerk op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.