Subsidies en leningen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het herstel of de restauratie van uw monument aantrekkelijk te financieren.

Alleen voor gemeentelijke beschermde monumenten loopt dat rechtstreeks via de gemeente: hierover leest u hier meer. 

Een goed overzicht van mogelijke subsidies, leningen en restauratiehypotheken biedt de website van het Erfgoedloket Groningen.

Het behoud van een monumentaal pand staat of valt met het plegen van regelmatig onderhoud. Hierbij is een goede kennis van de bouwkundige staat vereist. De Monumentenwacht kan u hierbij ondersteunen door middel van een regelmatige inspectie door vakmensen. 

Houdt u er rekening mee dat ook voor de meeste herstelwerkzaamheden een omgevingsvergunning (voor het onderdeel monumenten) vereist is, kijk voor informatie in het infohuis Bouwen of verbouwen.

Gemeentelijke monumenten

Voor financiële bijdragen in het herstel van gemeentelijke monumenten en de instandhouding van monumentale waarden van die objecten is een gemeentelijk subsidiepotje beschikbaar. De adviescommissie voor omgevingskwaliteit adviseert de gemeente over de toekenning van subsidie aan herstelprojecten. Voor (normaal) onderhoud aan deze monumenten is geen subsidie beschikbaar. De subsidie kan schriftelijk of telefonisch bij de gemeente aangevraagd worden.

Herbestemmen

Voor het behoud van monumenten is het vooral belangrijk dat ze in gebruik blijven. Wanneer monumenten hun oorspronkelijke functie verliezen is het wenselijk om een ander gebruik te zoeken. Voor dergelijke herbestemmingen zijn verschillende hulpmiddelen: