Verkeer

Informatiehuis

Bij het inrichten van een omgeving speelt verkeer een belangrijk rol. Zoals bij de bereikbaarheid van de buurt en de mogelijkheid tot parkeren. Maar ook bij overlast door bijvoorbeeld geur of geluid. 

Kamers

  • Wetten, normen en richtlijnen

    Verschillende organisaties helpen bij vragen over de wetten, normen en richtlijnen.

  • Lokaal en regionaal beleid

    Over verkeer en vervoer zijn onlangs nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030. Hierin staat misschien interessante en nuttige informatie. Denk aan onderwerpen als wegenstructuur, wegencategorisering, parkeerplaatsen, fietsnetwerk, openbaar vervoer en bebouwde komgrens.