Lokaal en regionaal beleid

Over verkeer en vervoer zijn onlangs nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030. Hierin staat misschien interessante en nuttige informatie. Denk aan onderwerpen als wegenstructuur, wegencategorisering, parkeerplaatsen, fietsnetwerk, openbaar vervoer en bebouwde komgrens.

Mobiliteitsplan Veendam 2022 - 2030

Parkeren in de omgeving

De omgeving kan veranderen door nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwbouw of uitbreiding van de wijk. Deze ontwikkelingen beïnvloeden vaak ook de vraag naar parkeerplekken. Bijvoorbeeld als er meer mensen willen parkeren. Hier kan de omgeving soms last van hebben. Daarom hanteren we parkeerkencijfers in de gemeente Veendam. Deze parkeerkencijfers bepalen hoe groot de vraag naar parkeren is. Overigens geldt bij nieuwe ontwikkelingen dat parkeren in beginsel op eigen terrein opgelost wordt.

Parkeerrichtlijn

In het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Veendam staat ook veel informatie over het parkeren. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van dit Mobiliteitsplan wordt een nieuwe parkeerrichtlijn opgesteld met daarin geactualiseerde en op Veendam toegespitste parkeerkencijfers. Die nieuwe parkeerrichtlijn is nu nog niet klaar. Daarom maken we nu nog gebruik van de meer algemene parkeerkencijfers, zoals vastgelegd in CROW publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren.

Parkeerkencijfers gemeente Veendam

In de gemeente Veendam houden we als parkeerkencijfer het gemiddelde van het in de CROW publicatie aangegeven minimum en maximum aan. We maken hierbij verschil in een aantal gebieden. De gemeente Veendam valt in de categorie ‘matig stedelijk’. De verschillende gebieden zijn: 

  • centrum
  • schil centrum
  • rest bebouwde kom
  • buitengebied

Lijst met deze parkeerkencijfers.Hierin staan de meest algemene ontwikkelingen. 

Drukte in het verkeer

Voor sommige ontwikkelingen is het belangrijk om te weten hoe druk het verkeer op bepaalde wegen is. Hier is een overzicht van gemaakt: Monitoring verkeersintensiteiten. Aan de hand daarvan kunt u zien hoe druk het op verschillende plekken in de gemeente is. Dit noemen we ook wel verkeersintensiteiten.

Meer informatie over het regionale beleid vind u op de website van de Omgevingsvisie van de provincie Groningen en in het provinciaal Mobiliteitsplan.