Mobiliteitsplan Veendam

Mobiliteitsplan Veendam

  • Mobiliteitsplan Veendam 2022 - 2030

    De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan is op 7 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030 is het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren tot 2030 vastgelegd. Denk daarbij aan onderwerpen als wegenstructuur, wegencategorisering, parkeerplaatsen, fietsnetwerk, openbaar vervoer en bebouwde komgrens

  • Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030

    pdf, 8MB

    Dit is het pdf-document van het mobiliteitsplan.