Wetten, normen en richtlijnen

Verschillende organisaties helpen bij vragen over de wetten, normen en richtlijnen.

Aan het kennisplatform CROW kunt u advies vragen. Zij helpen bij vragen over inrichting van de openbare ruimte, infrastructuur en verkeer en vervoer. Ook is het mogelijk om op de website artikelen (oftewel publicaties) te bestellen of te downloaden. 

De website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevat ook veel informatie. Denk daarbij aan onderwerpen als parkeren en luchtkwaliteit

Daarnaast kan het informatiehuis Milieu, informatie geven over zaken als geluid, geur en fijnstof.