Mijnbouw

Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Behalve aardgaswinning uit verschillende gasvelden is er ook sprake van zoutwinning in Borgercompagnie en Ommelanderwijk.

 • Gaswinning

  In gemeente Veendam hebben we te maken met verschillende vormen van mijnbouw, waaronder gaswinning uit verschillende gasvelden. Veendam ligt tegen het Groningenveld aan en het zuidelijke deel van de gemeente ligt boven een deel van het Annerveense gasveld.

 • Zoutwinning

  Onder Veendam zijn dikke zoutlagen van soms wel honderden meters dik te vinden. Deze zoutlagen zijn ontstaan doordat miljoenen jaren geleden het water uit binnenzeeën is verdampt, waarna het zout achterbleef. In Veendam wint Nedmag magnesiumzout.

 • Gasopslag

  Bij Zuidwending wordt aardgas opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. heeft hier vijf zoutcavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Bij het realiseren van de cavernes werkt EnergyStock B.V. nauw samen met Nouryon (voorheen AkzoNobel).

 • Documenten

 • Advies gemeente Veendam Winningsplan Nedmag

  Op vrijdag 22 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam een advies gestuurd naar de minister van Economische Zaken en Klimaat over het “Winningsplan Nedmag 2018”.

 • Gemeente Veendam dient zienswijze in op winningsplan Nedmag

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor de instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen voor op de locatie WHC-1 van Nedmag. Op dit besluit heeft de gemeente Veendam een zienswijze ingediend.

 • Minister van Economische Zaken en Klimaat neemt ontwerp-besluit winningsplan Nedmag

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor wijziging van de instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen voor op de locatie WHC-1 van Nedmag. Van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Eenieder kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.