Mijnbouw

Melden

Inwoners die schade hebben aan hun woning en van mening zijn dat dit het gevolg is van mijnbouwactiviteiten kunnen dit melden bij de daarvoor verantwoordelijke instanties. Deze meldingen worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met andere instanties zoals de gemeente. De gemeente Veendam weet daarom niet hoeveel schademeldingen er zijn. Ook is niet duidelijk welk type schades gemeld worden.

Registreren

Om de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen, wil de gemeente een beeld krijgen van het aantal en type schademeldingen. Op basis van die informatie is de gemeente beter in staat om de problematiek aan de orde te stellen bij de verantwoordelijke instanties. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw schademelding te registreren. De gemeente registreert de meldingen, maar is geen partij in de afhandeling. De gemeente kan en mag de meldingen niet doorzetten naar andere instanties. Doe dus ook een melding bij de daarvoor verantwoordelijke instanties. We maken meldingen niet openbaar.

Uw schademelding registreren

Gaswinning

Veendam ligt tegen het Groningenveld aan en het zuidelijke deel van de gemeente ligt boven een deel van het Annerveense gasveld.

Schade als gevolg van gaswinning?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van  gaswinning? Meldt dit dan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Het schadeloket is telefonisch te bereiken op het (gratis) nummer: 0800 4444111 (7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur). U kunt op de website van het IMG een digitaal schadeformulier invullen.

Meer weten?

Meer informatie over gaswinning en de schadeafhandeling is te vinden op de volgende websites:

Zoutwinning

Onder Veendam zijn dikke zoutlagen van soms wel honderden meters dik te vinden. Deze zoutlagen zijn ontstaan doordat miljoenen jaren geleden het water uit binnenzeeën is verdampt, waarna het zout achterbleef. In Veendam wint Nedmag magnesiumzout.

Zout wordt in ons land gewonnen door oplosmijnbouw. Diep in de grond zit een zoutlaag. Hier wordt zoet water ingebracht, waarin het zout oplost. Het zoute water (pekel) wordt opgepompt. Het water wordt verdampt en droog zout blijft over. Het zout is onder andere bestemd voor consumptie, en wordt gebruikt als onthardingszout, strooizout en grondstof voor de chemische industrie.

Schade als gevolg van zoutwinning?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van zoutwinning? Meldt dit dan bij Nedmag. Uw schademelding zal vervolgens door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden beoordeeld.

Meer weten?

Meer informatie over zoutwinning en de schadeafhandeling is te vinden op de volgende websites:

Gasopslag

Bij Zuidwending wordt aardgas opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. heeft hier vijf zoutcavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Bij het realiseren van de cavernes werkt EnergyStock B.V. nauw samen met Nouryon (voorheen AkzoNobel).

Schade als gevolg van de gasopslag?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van de gasopslag bij de aardgasbuffer Zuidwending? Meldt dit dan bij Energystock.

Meer weten?

Meer informatie over zoutwinning en de schadeafhandeling is te vinden op de volgende websites:

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Met het indienen van deze melding  geeft u blijk van deze toestemming.

Mocht u later deze toestemming willen intrekken, dan kunt u volstaan met een mailtje naar info@veendam.nl, dan zorgen wij voor de verwijdering van uw melding.