Afvalinzameling

De gemeente haalt uw afval gescheiden op. Doe het afval daarom in verschillende bakken of zakken.

Kijk op Mijn AfvalWijzer voor:

 • de afvalkalender: op welke dag het afval bij u in de buurt wordt opgehaald. U ziet de datum en het soort afval dat we op die dag ophalen.
 • informatie over afval scheiden: wat moet in welke container en waar kunt u textielafval, glasafval, klein chemisch afval en (frituur)vet en olie kwijt?
 • het afvalbrengstation: informatie over het wegbrengen van (grof) afval in gemeente Veendam.

Voorwaarden

Let op: de container moet op de dag van inzameling om 7.30 uur bij de weg staan.

Zet de containers op de volgende manier bij de weg:

 • De containers staan naast elkaar met een tussenruimte van 15 cm.
 • Zijn er aanbiedplaatsen, dan plaatst u de container op de aanbiedplaats.
 • De containers staan met de handvatten en wielen naar het pand gericht.
 • De containers mogen niet zwaarder worden belast dan 75 kg.
 • De deksel van de container is gesloten en er mag geen afval buiten de deksel steken.
 • In de container zitten de juiste afvalstoffen (dus geen gft in de grijze bak of andersom).
 • Zet geen afval naast de container. Dit mag niet.

Beschikt uw wijk/buurt over aanbiedplaatsen voor containers? Dan kunt u uw container daar om 7.30 uur plaatsen op de dag van lediging.

Is de vuilniswagen geweest? Dan vragen we u om de lege container zo snel mogelijk van de straat te halen. Dit voorkomt overlast voor verkeer en omwonenden.

De vuilniswagen is uitgerust met een containermanagementsysteem. Hiermee kunnen we de chip van de afvalcontainer lezen. De chip leest:

 • of de juiste bak (grijs of groen) is aanboden
 • of deze niet al eerder is aangeboden tijdens de inzamelroute
 • of de container ook gechipt is

Is de container al een keer geleegd en staat hij voor de 2e keer op dezelfde dag langs de weg? Of heeft een container geen chip? Dan laat de vuilniswagen de container staan. De chip registreert dus niet het gewicht van het aangeboden afval.

Let op: staat de container niet op de juiste manier bij de weg? Dan wordt deze niet geleegd. U krijgt dan eenmalig een kaartje met de reden(en) waarom de container niet is geleegd.

Kosten

 • Eénpersoonshuishouden € 223,00 per jaar;
 • Meerpersoonshuishouden € 398,00 per jaar;
 • Extra container GFT € 92,00 per jaar;
 • Extra container PMD € 92,00 per jaar;
 • Extra container voor het overige afval € 190,00 per jaar.

(tarieven 2024)

Hoe werkt het

Als u bijvoorbeeld in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt er ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand.

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.

Bijzonderheden

Inwoners van Veendam hebben vier afvalcontainers:

Groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft)

We legen de groene container 2 keer in de 4 weken. Kijk voor de inzameldata op Mijn AfvalWijzer of gebruik de afvalwijzer-app.

We zamelen groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in. Het scheiden van gft-afval is een kleine moeite met groot resultaat. Gft-afval bestaat groente-, fruit- en etensresten. 

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) | Korte lijst
 

Wel in de container 

Niet in de container

Groente- en fruitresten en schillen Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook
Etensresten (ook botjes en graten) Kauwgom
Brood, deeg, rijst, pasta Luiers, incontinentiemateriaal
Losse thee, koffiedik Theezakjes, koffiepads en -cups
Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine knaagdieren,
met hun poep
Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren
Bloemen en planten Tabak, peuken, as
Fijn tuinafval Potten, stenen, balken, timmerhout, metaal

 

Hou bij warm weer uw gft-afval zo droog mogelijk. Zo voorkomt u stankoverlast en maden.

Bij vorst is het verstandig een krant onderin de container te leggen. Dan vriest het afval niet vast. Zet uw container als het vriest op een beschutte plek (bijvoorbeeld de garage of schuur).

Container voor papier en karton

Voor de inzameling van papier en karton heeft u een grijze container met een blauwe sticker. Daarop staat de tekst “papier”. We legen de papiercontainer 1 keer in de 4 weken. Kijk voor de inzameldata op Mijn AfvalWijzer of gebruik de afvalwijzer-app.

Wat hoort bij het oudpapier? En wat niet?

Dit wel (schoon en droog)

Dit niet (nat, vies en veel plastic)

Eierdoos Gebruikte kofferbeker
Kartonnen doos Pizzadoos met etensresten
Vensterenvelop Broodzak met plastic
Schone pizzadoos Drankenkarton (mag bij pmd)
Kranten en folders Gebruikte keukenpapier
  Bubbeltjes envelop

In de gemeente Veendam zijn er verschillende verenigingen, kerken en scholen die ook papier inzamelen. Sommige legen daarbij ook de papiercontainers. Wilt u meer weten over deze inzameling? Neem dan contact op met de vereniging, kerk of school bij u in de buurt.

Ook kunt u uw papier gratis inleveren bij het afvalbrengstation.

Oranje container voor PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankenkartons)

Voor de inzameling van PMD heeft u een grijze container met een oranje deksel (oranje container). We legen de oranje container 1 keer in de 4 weken. Kijk voor de inzameldata op Mijn AfvalWijzer of gebruik de afvalwijzer-app.

We zamelen plastic verpakkingen, metalenverpakkingen en drankenkartons (PMD) apart in. Het scheiden van PMD-afval is een kleine moeite met groot resultaat, want van het herbruikbare afval kunnen we nieuwe producten maken.

Wat mag er in de oranje container?

Lege plastic verpakkingen, bijvoorbeeld:

 • plastic tassen
 • plastic folie
 • plastic verpakkingen van bijvoorbeeld vleeswaren, kaas, boter, tandpastatubes 
 • flessen van wasmiddelen
 • schoonmaakmiddelen
 • shampooflacons
 • plantenpotten

Lege metalen verpakkingen bijvoorbeeld:

 • drankblikjes
 • conservenblikken
 • metalen deksels van potjes
 • aluminium bakjes

Lege drankpakken:

 • kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt), gezeefde tomaten
 • kartonnen flessen of verpakkingen van vloeibare wasmiddelen.

Kijk ook op Afvalscheidingswijzer voor meer informatie over wat er in de oranje container mag.

Grijze container voor restafval

We legen de grijze container 1 keer in de 4 weken. Kijk voor de inzameldata op Mijn AfvalWijzer of gebruik de afvalwijzer-app.

Huishoudelijk restafval is gemengd en ongescheiden afval dat overblijft, nadat u PMD, gft, papier, glas en bijvoorbeeld textiel gescheiden heeft aangeboden. Voor de inzameling van restafval heeft u een grijze container.

Let op

Japanse duizendknoop

Heeft u deze plant al gezien? De Japanse duizendknoop. In de bloei mooi om te zien, maar de plant brengt risico’s met zich mee.

Omdat de plant vrijwel overal in een snel tempo groeit verdringt het andere planten. De wortels kunnen zelfs schade brengen aan een terras, fundering of muren. Staat er een Japanse duizendknoop in uw tuin? Haal deze dan met wortel en al uit de grond. Een klein stukje dat achterblijft kan al uitgroeien tot een nieuwe plant. Gooi de plantresten niet in de groene container, maar in de container voor restafval. Van het groen afval wordt namelijk compost gemaakt en dan wordt de schadelijke plant juist verspreid.

Japanse duizendknoop