Collegeprogramma 2022 - 2026

Het college bestuurt de gemeente op basis van een collegeprogramma. Na de verkiezingen stelt het nieuwe college een collegeprogramma met elkaar op.

De raadsfracties van Gemeentebelangen, PVDA, VVD en D66 vormen voor de periode 2022-2026 een coalitie.

Dit coalitieakkoord heeft de volgende titel meegekregen: “Met vertrouwen vooruit”.

Coalitieakkoord 2022-2026 gemeente Veendam (pdf)