Regionale programma’s en projecten

Leefbaarheid in de regio

In Oost-Groningen bestaan verschillende programma’s en projecten om de leefbaarheid in de regio te versterken.

Vaak overlappen deze programma’s en projecten elkaar in hun doelstellingen. Daarom werken de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde samen aan een Regionale Agenda.

In Oost-Groningen bestaan verschillende programma’s en projecten om de leefbaarheid in de regio te versterken. Vaak overlappen deze programma’s en projecten elkaar in hun doelstellingen. Daarom werken de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde samen aan een Regionale Agenda.

De Regionale Agenda is geen nieuw programma, maar geeft een overzicht van de lopende programma’s en beschrijft waar de regio zich de komende jaren op richt. Het gaat hierbij om de thema’s bereikbaarheid, onderwijs, economie, woonomgeving, gezondheid en duurzaamheid.

Wilt u meer weten over lopende regionale programma’s? Kijk dan op de websites op deze pagina.

Alle regionale programma's en projecten

 • Regio Deal Oost-Groningen

  Programma van de zes Oost-Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid om te investeren in de brede welvaart in onze regio. Dat gebeurt op het gebied van leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving.

 • Regio Deal Natuurinclusieve landbouw

  Programma van de drie noordelijke provincies en het Rijk. Dit programma zet zich in voor innovatie in de landbouw met als doel de verduurzaming van de sector en het vergroten van de biodiversiteit. Het programma voor Oost-Groningen wordt uitgevoerd door de Agenda voor de Veenkoloniën.

 • Nationaal Programma Groningen (NPG)

  Het nationaal programma werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger. Dat gebeurt op het gebied van economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Het programma kent drie sporen: de lokale programma’s van de aardbevingsgemeenten, het publieksprogramma Toukomst en het thematisch programma dat door de Provincie Groningen wordt georganiseerd.

 • LEADER Oost-Groningen

  LEADER is een Europees subsidieprogramma voor minder-verstedelijkte gebieden. In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme.

 • Kans voor de Veenkoloniën

  Kans voor de Veenkoloniën is gericht op het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie en gezondheid in de regio. De nadruk in het programma ligt op gezondheidsbevordering. Kans voor de Veenkoloniën is er voor alle zes Oost-Groninger gemeenten en voor vijf gemeenten in Zuidoost-Drenthe.

 • Agenda voor de Veenkoloniën

  De Agenda voor de Veenkoloniën richt zich sinds 2003 op het profileren en positioneren van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied met kansen voor water en energie als onderdeel van de biobased economy in Noord-Nederland.