Wet-en regelgeving

Lokale wet-en regelgeving doorzoeken

De gemeenteraad van Veendam stelt verordeningen vast. Deze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Na publicatie kunt u op de pagina lokale wet-en regelgeving van de overheid de verordeningen en regelingen doorzoeken en inzien.

Lokale wet-en regelgeving doorzoeken

Meest gezochte verordeningen

Hier vindt u de meest gezochte verordeningen van de gemeente Veendam.

Verordeningen gemeente Veendam

 • Algemene Plaatselijke Verordening

  Wilt u weten welke regels in de gemeente gelden op het gebied van openbare orde en veiligheid? Kijk hiervoor in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Legesverordening

  Leges zijn retributies voor diensten die door de gemeente worden verleend, vaak gaat het om de aanvraag van vergunningen of documenten. Denk aan bouwvergunningen, paspoorten of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Ook activiteiten van het gemeentearchief kunnen in de legesverordening worden geregeld.

 • Verordening rioolheffing 2024

  De rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die wordt geheven om het beheer en het behoud van de riolering te bekostigen.

 • Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Veendam 2020-2024

  Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

 • Verordening precariobelasting 2024

  De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2024

  Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen.

 • Marktverordening 2024

  De Marktverordening is een samenstel van regels wat er wel en niet mag op een markt en waaraan de marktkooplieden zich te hebben te houden.

 • Verordening leerlingenvervoer

  Verordening leerlingenvervoer.